Trenden: CSRD ger ringar på vattnet

Upphandling Som ringar på vattnet sprider sig nu CSRD och EU:s krav på hållbarhetsredovisning från de stora företagen ut i värdekedjan och sätter därmed press också på små och medelstora företag. En tydlig trend är att kraven börjar synas i upphandlingar.

Trenden: CSRD ger ringar på vattnet
Foto: Adobe Stock

EU:S KRAV PÅ obligatorisk hållbarhetsredovisning, CSRD och dess medföljande standarder, ESRS, håller på att införlivas i Sverige. Samtidigt är det mycket som tyder på att EU-lagen om företagsansvar, CSDDD, kommer att godkännas . Lagen kräver att företag tar ansvar över vad som händer i deras värdekedjor kopplat till miljö och mänskliga rättigheter. På sidan av det har EU kommit överens om en ny lag för att bekämpa global avskogning, samt skärpt batterilagstiftning som också kräver att företag håller koll på sina leverantörsled.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Det är med andra ord mycket att tänka på och redan nu, innan flera av lagarna börjat gälla skarpt, förbereder sig företag på vad som komma skall. Nu syns dessutom en ny trend, att kraven avspeglas i upphandlingar.

PETER NOHRSTEDT ÄR hållbarhetschef på Adda Inköpscentral, som ägs av Sveriges Kommuner och Regioner. Att de nya EU-kraven börjar synas i upphandlingar visar enligt honom att kraven inte bara påverkar de större företagen som omfattas direkt, utan även små- och medelstora företag.

– Det blir ringar på vattnet, där de stora multinationella företagen ställer krav på att deras underleverantörer använder sig av due diligence-processer, är transparenta och har koll på sina risker, säger han till Miljö & Utveckling.

TILLSAMMANS MED REGIONERNAS Nationella kansli för hållbar upphandling och Upphandlingsmyndigheten har Adda Inköpscentral nyligen lanserat ett nytt paket med skärpta villkor för hållbara leveranskedjor som är anpassade efter CSDDD. Peter Nohrstedt säger att alla regioner i Sverige fattat ett politiskt beslut att använda sig av kravställningarna, men att det är öppet för företag och andra aktörer att använda.

– Kraven på due diligence är krispigare och tydligare. Bland annat handlar det om att ha system för att ta emot klagomål från människor som riskerar att skadas när en produkt tillverkas. Det finns vägledning på både svenska och engelska, med omkring 200 sidor att klicka sig igenom, säger han.

SUSANNA LIND ÄR chef för samhällskontakter på Ragn-Sells, som verkar inom avfalls- och återvinningsbranschen. Samtidigt som hon menar att det är svårt att bedöma hur CSDDD kommer införlivas i svensk lag, uppger hon att hon ser en ökad efterfrågan på transparens kring lagefterlevnad för mänskliga rättigheter och miljö i upphandlingar. Men det är framför allt i kraven på obligatorisk hållbarhetsredovisning, CSRD, hon säger att det syns en markant skillnad.

– Vi noterar en tydlig ökning där företag undersöker möjligheten för leverantörer att rapportera på klimatdata som efterfrågas i enlighet med CSRD. Vi arbetar därför aktivt med att erbjuda en anpassad klimatrapport till våra kunder och därigenom kunna möta kundernas och våra egna informationsbehov angående koldioxid utifrån det nya CSRD-direktivet och de nya ESRS-standarderna.

PETER NOHRSTEDT, SOM utöver arbetet med att ta fram en vägledning för hållbar upphandling också hjälper kommuner och regioner att utforma upphandlingar, ser framför sig att CSRD kommer att bli en stor hjälp framöver.

– CSRD innebär att företag behöver rapportera utifrån sina väsentliga risker och möjligheter. Både utifrån hur företaget påverkar människa, miljö och samhälle, men också hur företagets affärer påverkas av bland annat klimatförändringar eller osäkra leverantörskedjor. Det är med andra ord väldigt omfattande, vilket gör det enklare för oss att föra förstudier inför upphandling, säger han.

Hur blir det enklare?

– Eftersom det blir enklare att läsa företagens hållbarhetsrapporter, då de blir mer öppna och tillgängliga. De som kan mest om sitt område är de som säljer eller tillverkar produkterna. Men ofta är deras rapporter affärshemligheter, vilket gör det svårt att veta vilka risker som finns. Eftersom vi upphandlar allt mellan himmel och jord, har det varit ett problem. Men i och med CSRD blir det mer tillgängligt.

Vad hoppas du att det ska leda till?

– Att vi kan ställa mer precisa krav, som träffar rätt och som finns där riskerna finns. Men det kommer också att hjälpa oss i uppföljningen, då CSRD förhoppningsvis gjort att företagen själva har bättre uppföljning så att vi inte behöver lägga tid och pengar på det, säger Peter Nohrstedt.

Vem vinner på det här?

– Förhoppningsvis är det företag som redan arbetar med det här som går ut som vinnare. De andra får växla upp och göra sin hemläxa. Susanna Lind på Ragn-Sells säger att de skärpta kraven, både inom CSRD och CSDDD, som börjar synas i upphandlingar, är ett tecken på att företaget är på väg åt rätt håll.

– Hållbarhet för oss är strävan efter att hitta nya mer hållbara lösningar och det är ett ständigt pågående arbete. Det handlar bland annat om att skapa hållbara och säkra arbetsplatser samt att säkerställa och kontrollera vilka avtryck vår verksamhet gör i form av bland annat klimat- och miljöpåverkan. Därtill arbetar vi med att säkra en god social hållbarhet – i och utanför våra värdekedjor. Vi lever som vi lär genom att prioritera stabil leverans och säkerställa regelefterlevnad, kvalitet och affärsetik samtidigt som vi alltid sätter säkerheten främst.

Vilka tips har du till andra som vill leva upp till de ökade kraven?

– Att fortsätta söka hållbara lösningar. Om vi menar allvar med att skapa ett hållbart samhälle måste vi använda de resurser vi redan har, om och om igen. Därför är det viktigt att vi, och övriga aktörer, fortsätter vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och ökad hållbarhet kan gå hand i hand. Det finns inget att vänta på.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.