Ny vägledning för hållbar – och enkel – upphandling

Offentlig sektor Hållbarhetskrav i upphandlingar kan vara svårt och tidskrävande. Nu finns det ny vägledning för att det dagliga upphandlingsarbetet ska bli så smidigt – och hållbart – som möjligt.

Ny vägledning för hållbar – och enkel – upphandling
Nu finns en vägledning för hållbar upphandling. Foto: Adobe Stock.

Det är IVL Svenska Miljöinstitutet som har tagit fram den nya vägledningen. Enligt IVL omsätter offentlig upphandling närmare 800 miljarder kronor varje år, vilket motsvarar uppemot hälften av Sveriges territoriella klimatutsläpp.

– Det går att kraftigt minska klimatutsläppen genom rätt kravställning i den offentliga affären. I förläggningen påverkar det också andra aktörer i samhället att minska sina utsläpp, säger Elvira Molin, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet i en kommentar.

Tidskrävande med hållbarhetskrav

Men samtidigt säger hon att hållbarhetskrav, som krav på klimatprestanda och cirkuläret, ofta upplevs som svårt och tidskrävande.

– Många upphandlare har höga ambitioner och vill göra mer, men det tar mycket tid att själva formulera relevanta upphandlingskrav. Det är lättare att följa inarbetade rutiner och ta hjälp av andras erfarenheter, särskilt om man inte har med sig fler i sin organisation, kommenterar Elvira Molin. 

Vägledningen, eller Upphandlingspanelen som IVL kallar den, syftar till att underlätta i det hållbara upphandlingsarbetet. Den samlar fördjupande och översiktlig information om fossilfri och cirkulär upphandling, förmedlar kontakter och ger tips och råd kring upphandlingsarbetet.

Kan bli billigare med klimatkrav i upphandlingar

En vanlig missuppfattning kring upphandling med klimatkrav är att det blir dyrare. Det stämmer inte menar Sven-Olof Ryding, forskare på IVL.  

– Det kan till och med bli billigare om man ser till de kostnader som uppstår i en produkts hela livscykel, och med krav på cirkularitet kan man dessutom slippa inköp helt och hållet. Med en god överblick över tidigare upphandlingar, samt framförhållning, kan det mycket väl leda till goda resultat både ekonomiskt och klimatmässigt, säger han i en kommentar.

Slutligen säger han att allt fler ställer krav på klimatprestanda i offentlig upphandling, vilket han menar inte minst handlar om önskemål från leverantörskedjan som är beredda att klara av allt tuffare upphandlingskrav.

– Dessutom framhålls betydelsen av en effektiv fossilfri och cirkulär upphandling med tydlighet i ett internationellt perspektiv, särskilt inom EU:s klimatsatsning ”Fit-for-55”, avslutar han.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.