Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Sydkrafts Miljöchef: Kärnkraft är attraktivt

Det finns en framtid för förnybar el. Det är Mattias Örtenvik, miljöchef på Sydkraft övertygad om. Men för att fler ska våga satsa på alternativ el efterlyser han tydlighet från politikerna.
– Vi måste få besked om hur systemet med elcertifikat ska se ut efter 2010 så att vi vet vilka förutsättningar vi har att jobba med, betonar han.

Sydkrafts Miljöchef:
Kärnkraft är attraktivt

För snart ett år sedan klev Mattias Örtendal in i rollen som miljöchef på Sydkraft, ett företag som jobbar hårt på att profilera sig som ett miljövänligt elbolag. Men det handlar inte bara om vackra ord. Sedan Mattias Örtenvik tillträdde har hans viktigaste uppgift varit att jobba med miljöfrågorna och integrera dem i Sydkrafts affärsverksamhet.

– Miljöfrågorna ska komma in tidigt i vårt beslutsfattande, konstaterar han.

Få in tänket

Sydkraft producerar, distribuerar och säljer el, gas, värme och kyla. Dessutom arbetar de med avfallsbehandling. Totalt har bolaget nästan en miljon kunder i Sverige, Danmark, Finland och Polen.

Ett medvetet fokus på miljöfrågorna handlar dels om att väga in miljöargument i alla strategiska vägval och beslut, men också om marknadsaktiviteter ut mot kunderna för att skapa större miljömedvetenhet. Mattias Örtenvik förklarar att det handlar om att få in miljötänket i hela verksamheten, att miljöarbetet blir en del i företagets varumärkesbyggande.

Som elbolag är Sydkraft idag Europas största försäljare av miljömärkt el. Bolaget är också den största vindkraftsproducenten i Sverige. Cirka 340 gigawattimmar av den el de säljer kommer från vindkraft, vilket motsvarar cirka hälften av Sveriges el från vindkraftverk. Även om Sydkraft är en stor aktör inom vindkraft utgör den endast en procent av Sydkrafts totala elproduktion. Förutom vindkraft producerar Sydkraft även förnybar el i form av biobränsleanläggningar och vattenkraft. Under 2003 utgjordes ungefär hälften av elproduktionen av förnybar el.

Mattias Örtenvik tror att det finns en stor potential i förnybar energi, men det bygger också på att det finns stabila politiska förutsättningar.

– Investeringar i alternativ energi handlar om så stora kapital. Därför är det nödvändigt för oss att veta hur de politiska förutsättningarna för förnybar energi kommer att se ut i framtiden för att vi ska kunna känna oss trygga i våra investeringar, säger han.

Handel med certifikat

Då är det framför allt långsiktigheten i elcertifikatsystemet han tänker på. Handeln med elcertifikat går ut på att de som producerar förnybar el får ett elcertifikat för varje megawattimme el de producerar. Alla som konsumerar el får ett krav på att köpa ett visst antal certifikat i förhållande till sin förbrukning, en så kallad kvotplikt. Kvotplikten ska öka successivt och leda till en ökad efterfrågan på certifikat och därmed ökad efterfrågan på förnybar el. Genom att sälja certifikaten får elproducenterna in pengar till satsningar på att öka produktionen av förnybar el.

Problemet är att handeln har drivit upp priserna på elcertifikat till sådana nivåer att det är billigare att ta böter än att köpa elcertifikat. Frågan är om elbolagen går sina kunders vägar när de väljer att betala böter för pengar som elkunderna har betalat in i elcertifikatavgift.

Som grund och styrmekanism för att få fart på den förnybara energin tycker Mattias Örtenvik att systemet med elcertifikat är bra. Det är ett marknadsbaserat styrmedel som främjar konkurrensen mellan olika energislag. Samtidigt konstaterar han att det finns brister i hur systemet är utformat med exempelvis nivåerna på straffavgifterna eftersom det idag finns bolag som väljer att ta böter i stället för att köpa elcertifikat.

Kraft att räkna med

– Det är viktigt att politikerna nu bestämmer hur systemet med elcertifikat ska se ut efter 2010 så att vi vet vilka förutsättningar vi har att jobba med, betonar han.

I övrigt tycker Mattias Örtenvik att Sverige och Norden har goda förutsättningar att producera vindkraft. Eftersom vi idag baserar en stor del av vår energiproduktion på vattenkraft som är reglerbar innebär det att elproduktionen lätt kan anpassas efter den mer oförutsägbara vindkraften. Mattias Örtenvik tror också att med rätt förutsättningar så kan vindkraften växa sig stor och bli en verklig kraftkälla att räkna med.

I framtiden hoppas han också att solkraften kan bli mer kommersiellt gångbar än den är idag.

– Solen är en enorm energikälla och där finns det en stor potential för energiproduktion. Här bör man lägga mycket mer kraft i forskningen, tycker han.

Klimatfrågan bränner

Den fråga som bränner hetast för Sydkraft är dock klimatet. Mattias Örtenvik betonar att fler måste sluta upp kring klimatfrågan för att det ska komma till stånd någon förändring. Hotet från koldioxidutsläppen är också något som han ser som ett större problem än kärnkraften.

– I en värld där klimatfrågan växer i betydelse framstår kärnkraften som ett allt mer attraktivt energislag. Vi borde slå vakt om den kärnkraft vi har och inte avveckla den i förtid om vi sätter klimatfrågan i första rummet, påpekar han och konstaterar en stängning av en kärnkraftsreaktor innebär att importen av kolkraft ökar.

För Sydkraft är satsningen på vindkraft ett sätt att aktivt påverka koldioxidutsläppen. Genom att bygga ut vindkraften minskar man behovet av marginalkraft, den el som man måste köpa in utifrån när baskraften inte räcker till. För varje kilowattimme el som kan produceras av vindkraft minskar med andra ord behovet av att köpa in kolkraft i motsvarande mängd.

– Man ska inte vara rädd för att inta det globala perspektivet, men man får heller inte glömma att det man gör lokalt kan ha betydelse globalt. Miljön bryr sig ju inte om nationsgränser, konstaterar Mattias Örtenvik.

Fakta

Ålder: 29

Arbetar: Miljöchef på Sydkraft

Bor: I Höllviken söder om Malmö

Karriär: Är kemiingenjör i grunden, har arbetat som utredningsingenjör i miljöfrågor samt miljöansvarig på Norrköping Miljö och Energi tills det köptes upp av Sydkraft. 2001 fick han befattningen miljökontroller på Sydkraft och våren 2004 blev han chef för miljöfrågorna.

Drivkraft: Har en stark vilja att förändra och förbättra och kan i sitt arbete förena detta med sitt miljöengagemang.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.