Storföretagen redan igång

Många svenska storföretag har redan tagit steget från ett renodlat miljöarbete till att istället arbeta med det mer komplexa begreppet hållbar utveckling.

Många svenska storföretag som verkar globalt har sedan ett par år arbetat med hållbar utveckling. Branschorganisationen Svenskt Näringsliv har i en studie visat att svenska storföretag generellt sett ligger väl framme och från att ha varit avståndstagande har företagen blivit allt mer proaktiva och ligger nu före i arbetet med hållbar utveckling.

– Näringslivet spelar en avgörande roll i arbetet för en hållbar utveckling, eftersom näringslivet står för tillväxten i samhället och utan tillväxt kan vi inte nå hållbar utveckling, säger Ingela Bendrot, ansvarig för hållbar utveckling på Svenskt Näringsliv.

Inga bra mätmetoder

Men det finns dock ett par problem kvar att lösa. Det kanske största är hur man ska mäta arbetet med hållbar utveckling. Resultaten av arbetet måste kunna visas upp och jämföras både lokalt och globalt. Det finns några olika försök till att skapa en sorts hållbarhetsindex, men de flesta lider av brister och inget kan anses som heltäckande. På ländernivå är Världsbankens Genuine Savings och Världsnaturfondens Living Planet två av dem, men båda anses ha uppenbara brister. Living Planet mäter enbart tillståndet ekologiskt och Genuine Savings, som mäter uttaget av resurser av i förhållande till tillgången, har svårigheter att ge de resurser som ännu inte tagits ut och nedsmutsningen ett riktigt värde.

Tvingande regler

På företagsnivå finns det en relativt stor acceptens för både frivilliga Global Reporting Iniative och riktlinjerna från OECD. Men frivilligorganisationerna menar att man måste gå ett steg längre. Bland annat Svenska Naturskyddsföreningen menar att GRI och OECDs riktlinjer bara samlar goda exempel och att det behövs tvingande regler framför allt för att få små lokala företag att arbeta mer med hållbar utveckling.

– När vi förespråkar frivillighet leder det ibland tankarna lite fel, säger Ingela Bendrot. Vad vi menar är att det arbete som näringslivet gör på frivillig grund ofta ger ett större resultat än tvingande regler. Därför tror vi att man på många områden skulle vinna på om näringslivet och staten kunde sluta frivilliga avtal där man ömsesidigt tar ansvar för att uppfylla sina löften.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.