Småföretag börjar ställa krav på leverantörer under nästa år

Hållbarhetsarbete Pandemin har inte fått småföretagen att slå av på taken kring sitt hållbarhetsarbete. Tvärtom kommer hållbarhetsarbetet fortsätta vara högt upp på agendan under 2022, enligt en undersökning bland skånska småföretag. Flera småföretag planerar dessutom att börja ställa hållbarhetskrav på sina leverantörer.

Småföretag börjar ställa krav på leverantörer under nästa år
Småföretag börjar ställa krav på leverantörer under nästa år. Foto: Adobe Stock

Coronapandemin drabbade många branscher hårt, och flera fick prioritera överlevnad framför mycket annat.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?
Sara Olsson.
Foto: Sparbanken Skåne

Alexandra Bagger, som är företagsrådgivare på Sparbanken Skåne, trodde därför att hållbarhetsarbetet skulle få mindre utrymme hos småföretag. Nu visar en undersökning att så inte alls är fallet.

– Det som jag tycker är intressant är att sju av tio företag svarar att man inte har slagit av på takten med hållbarhetsarbetet under pandemin. Vi har trott att mycket har hamnat vid sidan under pandemin, men det här visar att man har fortsatt arbetet, det tycker jag är viktigt, säger Alexandra Bagger.

Nära hälften kommer ställa krav på leverantörer

Undersökningen, som är gjord av Novus men på uppdrag av Sparbanken Skåne, visar att nära hälften av de 300 tillfrågade småföretagen svarar att de kommer att ställa hållbarhetskrav på leverantörer nästa år.

Lika många av företagen kommer själva erbjuda fler mer hållbara tjänster och produkter och prioritera en robust försörjnings- och leveranskedja i verksamheten. Nästan lika många småföretag ska se över sin miljöpåverkan vid resor.

Hållbarhetsfrågor viktigt för lönsamhet

Bland de småföretagare som deltagit i undersökningen vill flest prioritera hållbarhetsfrågor som långsiktig lönsamhet i egen verksamhet. Därefter kommer arbetsmiljöfrågor och vidareutbildning för personal.

Är det här resultatet något som förvånar dig som företagsrådgivare?

– Jag vill egentligen inte säga att det är förvånande, för jag tycker att det ska vara så här, men jag tycker det är bra att hållbarhetsfrågor som långsiktig lönsamhet i den egna verksamheten, är så högt prioriterade. Sedan ser vi också att arbetsmiljöfrågor och utbildning för personalen är fortsatt viktigt, även för arbetet med hållbarhet, säger Alexandra Bagger.

Vad är viktigast att som småföretagare börja med om man inte kommit så långt med hållbarhetsarbetet?

– Hållbarhet är en stor och komplexfråga, och det kan vara svårt att greppa om man inte har en hel avdelning avsatt för det. Mitt bästa tips är att man delar upp arbetet. Att man gör delmål och en tidsplan för arbetet, och att det får ta tid. För att kunna överblicka det, säger Alexandra Bagger.

Fakta

Tips till företagare med hållbarhetsplaner

  • Tänk på att det företaget gör i hållbarhetsarbetet ur miljömässig såväl som social aspekt ska fungera för företagets lönsamhet. Lönsamheten för företaget är en förutsättning för överlevnad och därför är det viktigt att hållbarhetsarbetet går hand i hand med den.
  • Dela upp arbetet. Hållbarhet är en stor fråga och kan kännas övermäktig och just därför kan det vara bra att dela upp arbetet i olika delmål och att göra en tidsplan. Konkretisera vad du kan påverka i närtid, vad som är nästa steg och hur din plan ser ut i ett längre perspektiv.
  • Ställ krav på andra. Ju längre ert företag kommit i sitt eget hållbarhetsarbete desto enklare är det att ställa krav på leverantörer och samarbetspartners. När du ställer krav i nästa led påverkar det fler och ger ringar på vattnet.
  • Vinn konkurrensfördelar. Företag kan vinna mycket på hållbarhetsarbetet. Era intressenter kan ställa krav och genom att visa konkret hur företaget arbetar med hållbarhet kan ni vinna konkurrensfördelar när det gäller exempelvis attrahera personal, kunder eller leverantörer.
  • Se över energiförsörjningen. De senaste årets högre energipriser påverkar i allra högsta grad företagets ekonomi. Undersök hur er energiförsörjning ser ut noggrant och vilka alternativen är. Kan en investering i egen elförsörjning vara en väg för ert företag som är hållbar både ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv?
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.