Tre experttips på hur ditt företag kommer igång med biologisk mångfald

Karriär Christina Wikberger började nyligen som konsult på företaget U&We. Hon tycker att företag kan göra mer för biologisk mångfald, men att många inte vet hur. Här ger hon sin tre bästa tips för att ditt företag ska komma igång med arbetet.

Tre experttips på hur ditt företag kommer igång med biologisk mångfald
Förståelsen för biologisk mångfald bland företagen måste öka. Foto: Adobe Stock

Hur känns det att börja som konsult hos U&We?

Christina Wikberger.

– Det känns spännande att börja hos U&We nu när klimatfrågan är så stor och viktig. U&We är långt framme inom att hjälpa företag och organisationer med klimatarbetet och de sätter klimatfrågan i ett helhetsperspektiv när det gäller hållbarhet. Det är viktigt för mig. Det finns många viktiga hållbarhetsfrågor som också måste finnas med, och det känns bra att få jobba med näringslivet där det finns så många som vill och kan förändra så mycket.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Vad kan du ta med dig från dina tidigare jobb in i det här?

– Jag tror att jag kan ta med mig mina erfarenheter från att ha jobbat brett med olika typer av miljöfrågor som miljöstrateg och hur viktigt det är att få in hållbarhetsfrågorna på ledningsnivå, säger hon.

Enligt Christina Wikberger kan det vara enklare att prata om vilka nyttor och tjänster som finns och som skapas av en biologisk mångfald än att prata om den biologiska mångfalden och enskilda arter i sig. Det kan svara enligt henne svårt att tänka på enskilda arter och få ihop hur det har med verksamheten att göra.

– Det är också en sak jag tar med mig, mina erfarenheter från de sex åren som projektledare för forsknings- och utvecklingsprojektet C/O City. Vårt projekt handlade om att synliggöra ekosystemtjänster, det vill säga nyttor för oss människor från naturen. Vår utmaning var att visa på nyttan med naturen, att den faktiskt förser oss med en massa nyttor och inte ”bara” är pynt, även om naturen förstås också är vacker.

Företag vill jobba med biologisk mångfald men vet inte hur

Hon upplever att det tar tid att lyfta ett nytt område på ett företag, och att tidsaspekten är ganska okänt för många. Samtidigt har en del företag också svårt att hitta rätt väg framåt i sitt hållbarhetsarbete enligt Christina Wikberger.

– Varje företag eller organisation behöver hitta sina verktyg och metoder som passar för att kunna göra förändringar. Jag tror att de flesta vill minska sin miljöpåverkan eller bidra på ett positivt sätt, men man behöver hitta hur det ska gå till samtidigt som det ska funka med verksamheten, säger hon.

Vad ser du mest fram emot att jobba med?

– Jag vet hur det är att vara beställare av tjänster och jag vet hur det är att vara den snabbt ska kunna sätt sig in i många olika frågor. Så jag tror att jag kan vara ett bra stöd för de som sitter med hållbarhetsfrågorna på sitt bord. Jag ser fram emot att hjälpa dem att få syn på vad de har för påverkan och vad de kan göra.

Vilka blir utmaningarna i din roll?

– Särskilt spännande blir det att försöka ge mig på utmaningarna att på ett tydligare sätt öka förståelsen och nytta med biologisk mångfald. Hur biologisk mångfald och fungerande ekosystem faktiskt har med klimatfrågan och företagens affärer att göra.

Du har expertkompetens inom biologisk mångfald, i vilken uppfattning tycker du att företag lyckas med att inkludera det i sitt hållbarhetsarbete idag?

– Jag tycker att det varierar stort mellan olika branscher hur väl man inkluderat biologisk mångfald. Inom byggande, arkitektur och planering finns det en hög kompetens och medvetenhet, men det innebär kanske inte att man gör tillräckligt, säger hon och fortsätter:

– Generellt så tror jag att de flesta tycker att det är svårt att inkludera biologisk mångfald och att de saknar verktyg och motiv som går ihop med deras affärer. Alla kommer behöva göra mer. Det kommer komma ökade krav på att sätta mål och arbeta med biologisk mångfald, samt att lära sig använda ekosystemtjänster eller naturbaserade lösningar. Men det är svårt att sätta kvantifierbara och verifierbara mål. Många använder orden biologisk mångfald i sitt arbete, men jag har inte sett något företag som på riktigt har fått in biologisk mångfald i sitt hållbarhetsarbete än.

Fakta

Tre tips på hur ditt företag kan jobba mer med biologisk mångfald

  • Tänk mångfunktionellt, utnyttja att naturen kan ge oss flera nyttor samtidigt. Biologisk mångfald hör ihop med klimatfrågan. Naturliga system kan användas för skydda oss mot klimatförändringar som t ex översvämningar och värme. Växter kan skapa naturlig skugga, fördröja vatten vid regn samtidigt som de är vackra miljöer.
  • Fundera över vilka biologiska värden eller nyttor er verksamhet har eller har brist på. Idag finns det finns flera olika verktyg och vägledningar man kan använda. Hitta verktyg eller metoder som är enkla och begripliga för din verksamhet. Om du kan, värdera eller kvantifiera nyttan för din verksamhet. Det synliggör värden och risker inför beslut.
  • Börja där ni är med enkla åtgärder på arbetsplatsen, plantera växter och blommor på gården, i lådor på tak eller balkonger som gynnar pollinatörer, skapa ett grönt takt, sätt upp en bikupa. Det är ett enkelt och tydligt och blir en snackis och en startpunkt för att börja prata om biologisk mångfald.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.