H&M:s interna koldioxidpris – en ”game changer”

Hållbarhet i praktiken Klädföretaget H&M har infört ett internt koldioxidpris i sin leveranskedja. Priset ska hjälpa till att styra beslut om till exempel var eller hur en vara ska produceras. Kim Hellström, klimatstrateg på H&M, beskriver det som en “game changer”.

H&M:s interna koldioxidpris – en ”game changer”
H&M sätter internt koldioxidpris. Foto: H&M

Klädföretaget Hennes & Mauritz ska år 2040 ha en helt klimatpositiv värdekedja. Fram tills dess har företaget satt upp ett flertalet delmål och i våras införde man ett verktyg som enligt Kim Hellström, klimatstrateg på H&M,

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

kommer blir en “game changer”, det interna priset på koldioxid.

– Det här är ett verktyg som påverkar marginalerna för våra designers och inköpare. Det är vårt sätt att på lång sikt påverka beteendet inom företag, säger Kim Hellström.

Fakta

Om H&M:s mål att bli klimatpositiva

Senast år 2030 ska alla H&M:s material vara återvunna eller hållbart framtagna. Detta betyder att en del av produktionen ska komma från restavfall från textilindustrin eller andra industrier såsom till exempel från fruktskal – vilket också kommer att minska den totala mängden vatten som används. Redan år 2022 ska minst 15 procent av avfallsvattnet i produktionsprocessen återanvändas. H&M har satt som mål att år 2040 vara helt klimatpositiva. Initiativet ”Swedish Textile Initiative for Climate Action” (Stica), ska minska textilindustrins klimatpåverkan. Stica arbetar för att sätta upp forskningsbaserade mål, som är i linje med att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Cirka 70 procent av ett plaggs klimatpåverkan uppkommer under själva produktionen. I H&M-gruppens verksamhet står transporterna för tre procent av utsläppen. Företaget försöker använda tåg och båt för att transportera produkterna från fabrik till butik. 13 procent av den totala klimatpåverkan landar på konsumentens del, hur plagget tvättas, hur lång livslängd det får och om det lämnas vidare till återvinning påverkar denna del. Källa: H&M

Interna koldioxidpriset styr besluten

När en designer skapar en tröja och väljer material genereras ett tillägg på inköpspriset, beroende på hur mycket kol det är i materialet.

Sedan väljer merchandiser och produktionsorganisation var tröjan ska tillverkas. Om det sker i en fabrik som drivs av kol eller naturgas så läggs ytterligare en peng på kostnaden.

Slutligen så kan ytterligare ett tillägg på priset ske beroende på valet av transport. Kostnaden kommer att läggas på en enskild produkt, och det kommer inte gå att skilja på var koldioxiden kommer ifrån.

Kim Hellström, klimatstrateg på H&M.
Foto: Mattias Bardå

– Anledningen till att man går till en fabrik som drivs av kol, är förmodligen att de är billiga. Men kan vi ta bort det incitamentet genom att lägga på en kostnad för koldioxid, då försvinner incitamentet att handla hos den leverantören och då drivs de bort ur vår värdekedja och vi tar bort pengaflödet till utsläpparna, förklarar Kim Hellström.

Interna koldioxidpriset hemligt

Priset på koldioxid gäller också för material där syftet är att styra valet av jungfruligt till mer återvunnet material. Vad det exakta priset på koldioxid är vill Kim Hellström inte avslöja men säger att det kan komma med vid nästa rapportering av CDP, Carbon Disclosure Project.

– Vi väljer än så länge att inte offentliggöra vårt pris per kilogram då det kommer att förändras allt eftersom våra totala utsläpp minskar. Den kommande femårsperioden kommer priset per kilogram att skjuta i höjden vilket kommer göra det mer och mer ointressant att köpa eller producera material med höga utsläpp, säger Kim Hellström.

Kommer priset på koldioxid också att läggas på återvunnet material?

– Vi kategoriserar våra material i fyra kategorier. I dagsläget undantas kategori A och B från koldioxidpålägg. Hela budgeten fördelas då på material i kategori C och D som då får extra mycket tyngd. Vårt nästa steg är att också ta bort kategori B från undantaget, men vi vill följa upp utfallet i några säsonger innan vi tar beslutet om när det görs, säger Kim Hellström.

H&M:s kategorier för olika material.
Foto: H&M

Ny material krävs för H&M:s överlevnad

Men det kommer inte räcka att bara fasa ut fossila material, fabriker och transporter. För att överleva i framtiden kommer det krävas både helt nya material och bättre återvinning av befintliga kläder.

– Att återvinna textilier till nya material skulle lösa ungefär 90 procent av våra problem, säger Kim Hellström

Han tar som exempel företaget Renewcell som återvinner textilier till fibermassa som råvara till viskos och lyocell, även kallad circulose.

Att använda mer återvunnet material skulle även få positiva effekter på andra områden, till exempel vatten.

– Vattenåtgången vid bomullsodlingar minskar, och bönder kanske kan odla mat istället då efterfrågan på ny bomull minskar, säger han.

Behöver kunna återvinna mer av eget material

Det kommer även behövas nya lösningar och metoder för hus klädindustrin ska kunna återvinna sitt egna material i högre utsträckning.

– Ett stort problem i dagens industri är att stora delar av klädåtervinningen går till stoppning eller isolering inom exempelvis bilindustrin. Där måste vi blir bättre, menar Kim Hellström.

”Det kommer finnas tillräckligt med jungfrulig bomull”

Det kan exempelvis handla om hur man sätter ihop kläderna, eller vilka material ett plagg innehåller och hur material kan sorteras på ett korrekt sätt när det kommer tillbaka till en fabrik.

– För oss handlar återvinning inte enbart om att minska utsläppen, utan också om att säkra material för framtiden. Vi tror inte att det kommer finnas tillräckligt med jungfrulig bomull, utan vi måste se till att det kommer från vår egna industri. Det är lite av en överlevnadsfråga, avslutar Kim Hellström.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.