SKF har Sveriges bästa hållbarhetsredovisning

SKF har integrerat sin hållbarhetsredovisning i årsredovisningen och låtit redovisningen genomgå en oberoende granskning. Det är två kännetecken som utmärker Sveriges bästa hållbarhetsredovisning.

SKF-koncernen är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, polymertätningar och specialstål. Tillverkningen är förlagd till mer än 80 platser i 20 länder och sammanlagt har de ungefär 39 000 anställda varav knappt 5 000 finns i Sverige.

SKF har lång tradition av att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor och har under åtskilliga år redovisat sitt arbete. Redovisningen för 2003 års hållbarhetsarbete har publicerats i dagarna, men redan vid förra redovisningen, för 2002, tog SKF ett par viktiga steg som gjorde att redovisningen utsågs till Sveriges bästa hållbarhetsredovisning.

Integrerad i årsredovisningen

En nyhet var att SKF valde att inkludera hållbarhetsredovisningen i koncernens årsredovisning.

– Vi tycker att det faller sig naturligt för oss på SKF integrera redovisningen av hållbarhetsarbetet i årsredovisningen, berättar Marita Björk, ansvarig för Investor Relations på SKF.

En av orsakerna är att SKF integrerar hållbarhetsarbetet i verksamheten. Det är inget som ligger vid sidan av den ordinarie verksamheten. En annan anledning är att redovisningen av hållbarhetsarbetet görs för samma intressenter som läser den övriga årsredovisningen.

– Integreringen har gjort det lättare att kommunicera ut hållbarhetsarbetet och vi har fått många fler som ägnar tid åt att läsa hållbarhetsredovisningen. Vi blir positivt uppmärksammade av bland annat investerare med speciellt intressen av hållbarhetsfrågor, säger Marita Björk.

Hon menar också att det ger tydliga signaler till intressenterna om vilken vikt företaget lägger vid hållbarhetsfrågorna.

Oberoende granskning

Viktigt är också att hållbarhetsredovisningen har granskats av en oberoende revisor vid sidan av den finansiella revisionen av årsredovisningens övriga delar.

– Det ger en mycket större trovärdighet till hållbarhetsredovisningen, berättar Marita Björk. Dessutom underlättar det kommunikationen med intressenterna.

Granskningen redovisas i en granskningsberättelse som ingår i hållbarhetsredovisningen. Granskningen har utförts av ett team av auktoriserade revisorer från Deloitte & Touche. Den utfördes bland annat via diskussioner med ledningen, stickprovskontroller av dokumentation och platsbesök vid anläggningar.

Efterlyser standardisering

Till grund för SKF:s hållbarhetsredovisning ligger GRI:s internationella riktlinjer.

– Vi valde GRI:s riktlinjer eftersom vi anser att de är de mest erkända internationellt sett, berättar Håkan Persson, chef för miljö, hälsa och säkerhet på SKF. GRI ger viktig vägledning om vilka parametrar som bör redovisas i hållbarhetsredovisningen, men givetvis är vi öppna för att anpassa oss till andra instrument som kan visa sig gångbara för att på bästa sätt redovisa vårt hållbarhetsarbete.

Ett alternativ till GRI:s riktlinjer är standarden AA1000 som dock ännu inte fått något större genomslag. Men på SKF menar man att en ökad standardisering skulle utveckla hållbarhetsredovisningarna ännu mer.

– Vi efterlyser mer standardiseringar kring redovisningen av hållbarhetsarbetet, ungefär som det finns på den finansiella sidan, säger Marita Björk. Idag hämtar intressenter av hållbarhetsfrågor in informatione, var och en på sitt sätt från företagen, det tar mycket tid att hantera.

Det svenska initiativet med rekommendationer för hur granskningen ska gå till ser hon som bara positivt.

Fakta: Så gick granskningen till

• Diskussioner med ledningen om verksamhetens hållbarhetsrelaterade

risker och redovisningen av dessa.

• Diskussioner med ledningen om resultatet av vår översiktliga

granskning.

• Genomgång av omfattning och avgränsning av innehållet

i hållbarhetsredovisningen.

• Genomgång, prövning och tillämpning av företagets principer

hållbarhetsredovisning

för räkenskapsåret 2002.

• Översiktlig genomgång av verksamhetens system och rutiner

för registrering, redovisning och rapportering av hållbarhetsrelaterade

data.

• Översiktlig genomgång på stickprovsbasis av underliggande

dokumentation som legat till grund för informationen i hållbarhetsredovisningen.

• Platsbesök vid anläggningar innefattande intervjuer med

nyckelpersoner för hållbarhetsredovisningen.

• Genomgång av redovisningen för efterlevnad av lagar,

tillstånd och villkor relaterade till hållbarhet.

• Genomgång av att innehållet i hållbarhetsredovisningen inte

motsäger övrig information i SKFs årsredovisning 2002.

Fakta: SKF

SKF är världsledare på tillverkning av rullningslager. Koncernen har även ledande positioner inom polymertätningar och specialstål. På senare år har SKF även vidgat sitt verksamhetsområde när det gäller produkter, system och tjänster för övervakning och underhåll av utrustningar främst inom processindustrin. Linjärprodukter samt högprecisionslager, spindlar och tjänster för verktygsmaskinindustrin, elektriska ställdon och ställdonssystem är andra områden som fått större betydelse. SKF omsätter ungefär 40 miljarder kronor per år och har cirka 39 000 anställda, varav ungefär 5000 i Sverige. SKF har över 80 fabriker i över 20 länder och försäljning i mer än 140 länder.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.