SDG-washing vanligt – även i Sverige

Agenda 2030 Enligt revisionsbyrån KPMG rapporterar de flesta företag bara positiva bidrag till de globala hållbarhetsmålen, Sustainable Development Goals, SDG. Termen SDG-washing används. Enbart 14 procent av företagen på världsmarknaden rapporterar negativ påverkan. Svenska företag är bättre, men bara lite.

SDG-washing vanligt – även i Sverige
Torbjörn Westman, KPMG. Foto: KPMG

Flera rapporter om SDG-washing, presenterades under förra året, där SDG står för Sustainable Development Goals. Det handlar alltså om att rapportering av arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål som inte håller måttet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Fakta

Positiv rapportering blir negativ

Att bara ta upp SDG:er där verksamheten kan bidra positivt innebär enligt KPMG SDG-washing, alltså skönmålning av den egna verksamheten.

Detta kan leda till minskad trovärdighet, men också till minskad förmåga att bidra till en mer hållbar utveckling.

I december kom revisionsföretaget KPMG:S rapport om saken: The KPMG Survey of Sustainability Reporting 2020. Där definierar företaget SDG-washing som att företagen bara rapporterar det positiva bidraget till målen men håller tyst om negativa effekter.

SDG-washing vanligt

I rapporten framgår att de allra flesta företag som undersökts tillhör gruppen som håller tyst om det dåliga och alltså skönmålar sitt hållbarhetsarbete. Enbart 14 procent av de globala företagen rapporterar både negativ och positiv påverkan.

Torbjörn Westman, partner i företaget och chef för revisionsavdelningen, berättar att det här också gäller för svenska företag. De är visserligen något bättre, men bara lite.

– Genomgående följer majoriteten av de svenska bolagen den globala trenden och fokuserar på positiva bidrag. Men de är något mer transparenta. 22 procent av dem som rapporterar SDG-målen inkluderar både positiv och negativ påverkan, jämfört med det globala snittet på 14 procent.

Vissa mål svårare än andra

Rapporteringen om målen för biodiversitet, hunger och global utveckling är extra problematisk. Här handlar det om att företagen underrapporterar, enligt företagets rapport.

– Även dessa mål hamnar långt ner för svenska bolag, säger Torbjörn Westman.

Försvårar att nå målen

Av KPMG:s rapport framgår att den här typen av rapportering är negativ, i slutändan även för företagen som ägnar sig åt det. ”Att redovisa total påverkan på målen är väsentligt för en balanserad och transparent rapportering, och bidrar till att skapa trovärdighet” skriver företaget i sin presentation av rapporten. Men Torbjörn Westman vill framhålla att det förstås inte bara handlar om företagen och inte heller bara om kommunikation.

– Om man utesluter den negativa påverkan kommer detta givetvis att bidra till svårigheter att faktiskt uppnå målen på global basis. Det är oftast i den negativa påverkan som det finns potential för förbättring, konstaterar Torbjörn Westman.

Börja med genomlysning

Hans råd till företag som rapporterar sitt arbete för att nå de globala målen är att börja med en genomlysning av organisationens påverkan, för att identifiera relevanta mål.

– Där är det viktigt att både positiv och negativ påverkan tas i beaktning.

Sedan ska de globala målen kopplas till organisationens egna mål och följas upp.

– Efter att det är genomfört bör organisationerna kunna rapportera balanserad påverkan på de globala mål som är relevanta för dem.

 

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.