Agenda 2030-standard försenad

Standard Den kommande vägledningen för Agenda 2030-arbete i kommuner och regioner är försenad. Förseningen beror på att det kommit in oväntat många synpunkter vid remissrundan tidigare i år.

Agenda 2030-standard försenad
Jonas Frykman och Ellinor Avsan.

Att använda Agenda 2030 i hållbarhetsarbetet är inte det enklaste. Målen är många och delmålen ännu fler. En vägledande standard för kommuner och regioner är på gång, men processen har försenats.

– Det har kommit in väldigt mycket synpunkter, och det är positivt. Vi hade remissversionen ute i somras och nu vet jag inte hur många sidor med synpunkter vi har fått in. Vi har jobbat och betat av dem, vi tar dem på allvar och justerar utifrån dem, berättar Jonas Frykman, konsult, som är ordförande i den tekniska kommitté som arbetar fram standarden.

Klar nästa år

Totalt har 130 sidor med synpunkter kommit in, och när kommittén är klar med sitt arbete tar Svenska Institutet för Standarder (Sis) vid och går igenom den blivande standarden. Tanken är att standarden ska vara klar under första kvartalet 2021, istället för i december 2020 som planerat.

– Vi hade i och för sig ett ganska tajt schema från början. För behovet finns nu, inte om två år, och vi vill få fram något som kommunerna och regionerna kan ha nytta av så snart som möjligt, säger Ellinor Avsan, som representerar Sveriges Ekokommuner i den tekniska kommittén och är ordförande i den arbetsgrupp som arbetar med uppdateringen inom Sis.

Många intressenter deltar

Totalt finns ett tjugotal olika intressenter i den tekniska kommittén. Standarden ska heta Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner – vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.