SCB: Vi vill mäta mer

Cirkulär ekonomi Det finns idag ingen myndighet som har i uppdrag att mäta hur cirkulariteten utvecklas i Sverige nationellt. SCB har ändå gjort försök på eget initiativ.

SCB: Vi vill mäta mer
Hur cirkulärt är bordet? Foto: StockAdobe

Cirkularitet brukar beskrivas i form av cirklar, som tillsammans liknar en delad lök: stora cirklar längst ut och små i mitten. De snäva cirklarna närmast mitten är de som anses mest intressanta, eftersom värdeminskningen är minst där. Det kan handla om att låna en pocketbok på biblioteket istället för att köpa den och sedan lämna den till pappersåtervinning. Pappersåtervinningen hamnar i lökens yttersta skikt, medan biblioteksboken finns i centrum.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Statistik finns – och saknas

Och det är här någonstans som problemen uppstår för den som vill mäta hur det går med cirkulariteten på nationell nivå. För även om det finns statistik för till exempel avfallsmängder, och Eurostat (den europeiska statistikbyrån) har beslutat om ett antal indikatorer, så gäller detta framför allt det yttersta lagret av löken. Medan mycket potential anses finnas längst in i kärnan.

Louise Sörme. Foto: Privat

– Det finns mått för den yttre cirkeln, till exempel avfall per BNP. Men vi vill ju också mäta återanvändning, förebyggande av avfall, livslängd, kvalitet, affärsmodeller och så. Där är det svårt med data, säger Louise Sörme, SCB.

 

Måtten behöver utvecklas

SCB har tillsammans med konsultföretaget Miljö- & Avfallsbyrån tagit fram en rapport som beskriver läget. Av den framgår att de mått som finns idag behöver utvecklas, och statistiken kompletteras. SCB har sökt pengar för att fortsätta arbetet.

Varför är det viktigt att kunna mäta cirkularitet?

Fakta

Nederländerna i framkant

Nederländerna har siffersatta mål för sin cirkularitet. Landet ska vara en cirkulär ekonomi till år 2050, och ska minska sin användning av jungfruliga råmaterial med 50 procent till år 2030 (basår 2014). För att nå målet har landet tagit fram tre strategiska mål:

– att ha hög kvalitet och användning av resurser i existerande produktionskedjor

– att byta ut ohållbara resurser mot hållbara alternativ

– att utveckla nya produkter och produktionsmetoder.

Tre typer av indikatorer ska användas, indikatorer som mäter:

– åtgärder

– övergång

– effekter.

Källa: Rapporten Att mäta cirkularitet

– Jag tror att när man mäter något så är det lättare att sätta mål. Då kan man också jobba med att förbättra sig. Det har vi sett på andra områden som vi arbetat med, som matavfall och textilavfall. Det är ett sätt att synliggöra arbetet, säger Louise Sörme.

 

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.