Cirkulär gruva ska ge råvara till omställningen

gruvavfall Gruvföretaget LKAB vill återvinna gruvavfall. Där finns bland annat sällsynta jordartsmetaller som är avgörande för klimatomställningen. Företaget tror sig kunna täcka 30 procent av EU:s behov.

Cirkulär gruva ska ge råvara till omställningen
Malmberget. FOTO: Fredric Alm.

I gruvföretaget LKAB:s malm finns ämnen som är intressanta för såväl jordbruk som framställning av batterier och annat som behövs för den stora klimatomställningen. Idag hamnar bland annat de alltmer efterfrågade sällsynta jordartsmetallerna som restprodukter i stora avfallsdammar. Men det planerar företaget alltså att ändra på, inom projektet Reemap.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– I våra dammar har vi ju en materialbank för framtiden, konstaterar projektchefen Ulrika Håkansson.

30 procent för EU

Ulrika Håkansson berättar att företaget räknar med att få fram tillräckligt mycket av de sällsynta jordartsmetallerna för att täcka hela 30 procent av efterfrågan inom EU.

– Det här är bara ett första steg Det finns möjlighet att expandera, när vi tar det som redan finns i våra dammar, säger Ulrika Håkansson.

Hur mycket det då kan handla om, kan hon dock inte säga.

Till jordbruket

Fosfor är ett annat intressant ämne i företagets malm. Det kan användas i mineralgödsel i jordbruket. Utan fosfor halveras avkastningen från jordbruksmarken. Företaget planerar att även börja utvinna fosfor ur det som i dagsläget är en avfallsström och börja framställa mineralgödsel.

Den anläggningen kan hamna nära järngruvorna i norr, men även i Helsingborg, närmare marknaden. Till den anläggningen behövs även vätgas, som ska ersätta den fossila natgurgas som brukar användas vid gödselframställning idag.

– Vi har fossilfrihet som mål inom LKAB, och det här är en del av vår resa mot det, konstaterar Ulrika Håkansson.

Anläggning år 2027

En anläggning för att separera ut de intressanta restprodukterna från malmen kommer dock att byggas närmare gruvorna, alltså i Norrbotten. Precis var är inte bestämt. Idag har projektet ännu inte lämnat planeringsstadiet.

– Vi tror att vi är i hamn år 2027 men det finns mycket utmaningar med återvinning ur produktionen, säger Ulrika Håkansson.

Miljardprojekt

Projektet är mycket stort, det handlar om flera miljarder i investeringar och hundratals nya jobb den dag då allt står färdigt.

Koncernen LKAB omsatte cirka 31 miljarder kronor år 2019 och har drygt 4000 anställda i 12 länder.

 

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.