Utmaningen – att mäta cirkularitet

Cirkulär ekonomi Samhället behöver bli mer cirkulärt, men frågan är hur det ska gå till när det inte finns något standardiserat sätt att mäta cirkularitet för en organisation, produkt eller råvara.

Utmaningen – att mäta cirkularitet
Cirkulär ekonomi – en svårmätt historia. Foto: StockAdobe

Det finns en uppsjö av förslag på hur cirkularitet ska kunna mätas och följas upp, men ingen standard eller rekommendation på företags- eller branschnivå. Delegationen för cirkulär ekonomi, som är tillsatt av regeringen, har därför tillsatt en expertgrupp som ska ta fram förslag på hur detta ska gå till.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Vårt uppdrag är att rekommendera vilka mätesätt Sverige bör koordinera sig kring, samt i vilken grad och vid vilken tidpunkt. Det inkluderar att ge rekommendationer för nivån på mätningen. Det är inte samma sak att mäta på produktnivå som på bransch- eller nationsnivå och man kommer att behöva mäta på olika sätt, säger Marcus Linder, Rise, som ingår i expertgruppen.

Ingen ny standard för att mäta cirkularitet

Fakta

Tips för ökad cirkularitet

1. Snacka med andra hållbarhetschefer – skapa dig en bild av vad de har gjort.

2. Bygg en organisatorisk förmåga att mäta. Det behöver inte vara exakt, det är bättre att börja mäta och sedan justera efterhand.

3. Hitta en skarp affär. Då får du press på dig att jobba seriöst och dessutom intäkter kopplade till aktiviteten. Du kommer igång och är mer redo när en större affär är i sikte.

Gruppen ska också undersöka inom vilka områden Sverige har störst potential, och identifiera områden där det är värdefullt att gå före. Det handlar dock inte om att försöka sätta en ny standard.

– Vi vill följa internationell standard så långt som det bara går, säger Marcus Linder.

Många möjliga metoder

Det finns idag ingen brist på förslag på hur man skulle kunna mäta cirkularitet. Enligt Marcus Linder listade en vetenskaplig artikel 50 olika möjliga mätmetoder.

– Men det blir inte mycket värt om alla kör olika, säger han.

– Det blir till exempel svårt att köpa in en möbel om alla leverantörer har sina egna mätetal. Jag skulle vilja påstå att det viktiga inte är vilket mätetal det blir, utan att vi bygger konsensus.

Ska ta fram rekommendationer

Gruppen kommer att ta fram rekommendationer för minst fyra olika nivåer, men det är ännu inte klart vilka nivåer det blir. Det hänger ihop med hur förutsättningarna ser ut för respektive nivå. Exempel på nivåer är nationella räkenskaper, branscher, organisationer (till exempel kommuner, företag), processer och produkt- eller materialnivå.

– Det finns någon form av förslag på de flesta nivåerna. Men det är skillnad på om en smart forskare eller konsult kommit på en kul idé, eller om det är ett förslag som är testat, validerat, provkört och har visat sig vara pålitligt i praktiken, säger Marcus Linder.

Leverantörskedjorna en utmaning

Fakta

Expertgruppens uppdrag

– Rekommendera vilka mätesätt Sverige bör koordinera sig kring samt i vilken grad och vid vilken tidpunkt. Detta inkluderar nivåer av mätning och att ge rekommendationer för nivå.

– Ge förslag på områden där potentialen och värdet för Sverige är stort i att gå före och försöka påverka resten av värden.

– Ge förslag på hur en implementations- och underhållsplan ska se ut för att det ska bli en koordinerad mätning i Sverige

Han poängterar att det är mycket viktigt att det inte blir en dyr affär att ta fram informationen.

Långa leverantörskedjor kommer att bli en utmaning att hantera, och en lösning på det kan bli tredjepartscertifiering av cirkularitetsdata, tror Marcus Linder.

Hur lång tid kommer det att ta innan vi har fungerande cirkularitetsmått?

– Ja, det beror väl på – det finns väl fortfarande någon som tar hästen till jobbet. Jag tror att det finns ett stort värde i att exempelvis Upphandlingsmyndigheten kan visa bra exempel på ordentligt gjorda och trovärdiga upphandlingar. När det väl finns ett antal genomförda upphandlingar så kommer många att kopiera det, särskilt om upphandlingen blivit överprövad.

Iso har teknisk kommitté

Arbete med att uppnå konsensus om hur cirkularitet ska mätas på går på fler håll. Den internationella standardorganisationen Iso har en teknisk kommitté, och svenska Sis har bildat en grupp inom samma arbetsområde. Den gruppen är i sin tur sammankopplad med delegationens expertkommitté genom att två ledamöter är gemensamma.

– Vi håller ögonen på dem och tror att standarder har en fantastisk potential. Vi ska inte ta över det jobbet, men det tar ju ett tag innan en sådan standard blir etablerad. Det är inte praktiskt att bara sitta och vänta på standarden, det tar lång tid och vi skulle tappa inflytande, säger Marcus Linder.

Hur ser framtiden ut, tror du?

– Jag tror att vi kommer att behöva mäta fler dimensioner än bara det material som snurrar runt. Det kommer att vara fokus på faktorer som långsamhet i flödet och nyttjandegrad. Jag hoppas att det går relativt snabbt att från samhällets sida prioritera bredd framför extrem precision, och att vi lyckas komma överens om så bra mätetal som möjligt. Jag har full respekt för att det blir olika i olika branscher, men ju färre mätetal vi har desto bättre. Branscher har en tendens att växa ihop över tid.

Expertgruppens utlåtande ska vara klart före årsskiftet. Sedan är det Delegationen för cirkulär ekonomi som tar över och formulerar rekommendationer.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.