Samarbete med Volvo ska minska Icas klimatutsläpp

Klimatval Ica Sverige vill minska klimatutsläppen från sina transporter. För att lyckas har företaget valt att samarbeta med Volvo Lastvagnar om att analysera delar av sina transportflöden på jakt efter lämpliga rutter att elektrifiera.

Samarbete med Volvo ska minska Icas klimatutsläpp
Ica vill se fler ellastbilar och mindre koldioxidutsläpp.

Drygt 31 000 ton koldioxid alstrade Ica Sveriges transporter mellan butiker, lager och apotek år 2019. Det är denna siffra som företaget nu vill få ner.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Ica har under lång tid arbetat med att minska miljöpåverkan från våra transporter. 2019 satte vi målet att alla Icas transporter ska vara fossilfria år 2030, säger Mats Mehlberg, pressansvarig, till Miljö & Utveckling.

Han berättar att man redan minskat utsläppen med 61 procent jämfört med 2009.

Analyserar rutter

Nu ska alltså företaget samarbeta med Volvo Lastvagnar för att undersöka möjligheterna till elektrifiering. Till att börja med handlar det om att analysera delar av transportflödena. Analysen begränsas inte till korta rutter, utan gäller även längre transporter mellan städer. Man ska också testa ny teknik.

– På sikt kommer samarbetet att utvidgas till fler områden som kan bidra till minskad miljöpåverkan från transporter. Vi har inte fastställt någon sluttid för samarbetet, men både Ica Sverige och Volvo Lastvagnar har ambitionen att det ska pågå under en längre tid, säger Mats Mehlberg.

Innebär detta att Ica förbinder sig att köra med Volvolastbilar?

– Nej, samarbetet innebär inte att Ica förbinder sig att enbart använda Volvolastbilar för våra transporter. Samarbetet innebär att vi kommer att arbeta tillsammans och dela kunskap för att driva på utvecklingen för att minska miljöpåverkan av transporter, säger Mats Mehlberg.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.