-->

Så reser vi under coronapandemin

Transport Covid-19 pandemin innebär att människors resmönster förändras. Enligt ny forskning kan den långsiktiga påverkan på samarbetsformer och möten bli större än pandemins påverkan på pendlingsvanor.

Så reser vi under coronapandemin

Coronapandemin har gjort att efterfrågan på persontransporter, inte minst kollektivtrafik, minskat drastiskt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Forskare från Sveriges kunskapscentrum för kollektivtrafik, K2 och Lunds universitet har därför undersökt hur resmönstret förändrats generellt hos medarbetare på svenska myndigheter.

– Vi vet ännu inte hur omfattande eller långvarigt detta tillstånd kommer att vara, men vi kan redan se effekter på resmönster, säger Lena Winslott Hiselius från Lunds universitet.

Omfattande förändring

I studien uppger 86 procent att deras pendling förändrats under covid-19 pandemin. För arbetsresor, som ofta betraktas som en del av arbetsplatskulturen och därmed är svåra att förändra, är minskningen ännu större.

Endast tre procent av de tillfrågade uppger att de fortsatt genomföra affärsresor som tidigare – de allra flesta mötena genomfördes istället virtuellt.

– Sammantaget indikerar våra resultat att de offentliga myndigheter vi studerat var väl förberedda, åtminstone tekniskt, för att genomföra en snabb beteendeförändring när resor i tjänsten inte längre var ett alternativ, säger Peter Arnfalk från Lunds universitet.

Digitalisering viktig faktor

Forskarna menar att ett sätt för att minska efterfrågan på persontransporter, är att introducera olika digitala verktyg och tjänster. Andelen virtuella möten har ökat, vilket resulterat i färre resor, och därmed lägre koldioxidutsläpp per anställd.

Respondenterna har fått svara på om de tror att de nya virtuella mötes- och samarbetsrutinerna kommer finnas kvar efter pandemin. De flesta svarar att de tror att arbetet kommer förändras avsevärt och att vi kommer bli mycket bättre på att samarbeta med hjälp av digitala verktyg.

En majoritet av respondenterna tror dock att arbetspendlingen kommer att återgå till lika nivåer som tidigare.

– Det finns en stor potential i ett förändrat beteende, där digitala verktyg ger en möjlighet att påverka om och hur vi genomför arbetsresor och pendlar. Covid-19 pandemin har visat att det är möjligt att göra det omöjliga möjligt, säger Peter Arnfalk.

Läs mer om studien här.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.