Så påverkar coronaviruset detaljhandeln

Konsumtion Ökat fokus på hållbarhet och mer lokal shopping väntas bli några av konsekvenserna när coronaviruset drar fram, menar forskare vid Handelshögskolan i Stockholm.

Så påverkar coronaviruset detaljhandeln
Foto: StockAdobe

Den sociala distansen påverkar människors köpbeteenden, vilket även påverkar detaljhandeln från grunden.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Forskare från Handelshögskolan i Stockholm har studerat hur det nya normaltillståndet kan se ut inom detaljhandeln efter coronavirusets framfart.

Köpbeteenden i förändring

Jonas Colliander.

– Köpbeteenden och efterfrågan har förändrats ganska drastiskt. Förändringarna beror på konsumentpsykologi och är något vi sett även vid tidigare pandemier, naturkatastrofer och andra liknande händelser, säger Jonas Colliander, forskare på Center for Retailing, och fortsätter:

– Kunderna är mer ängsliga, känner en ökad otrygghet och har en känsla av att förlora kontrollen, och detta ger i sin tur en minskning av inköp som inte anses nödvändiga.

Näthandeln går bättre

De som fortfarande har sug efter shopping väljer allt mer att handla online. Dock till småföretagens nackdel, då dessa ofta saknar en bred kundbas och en grundläggande infrastruktur för online-försäljning.

– Den här pandemin kommer att snabba på skiftet till e-handel. Sannolikt kommer den ökade online-shoppingen att ligga kvar på en högre nivå efter pandemin än vad den gjorde före coronautbrottet, menar Jonas Colliander.

Kan leda till beteendeförändringar

Enligt Jonas Colliander kan pandemin leda till bestående beteendeförändringar inom konsumtion. Han tror att vi kommer se både mer närproduktion såväl som ökad lokal shopping.

Hållbarhet är en växande trend, och denna gör sig allt mer påmind nu då leverantörskedjorna måste förändras och säkras för att skapa fler alternativ – så vi inte är så beroende av en enskild fabrik på andra sidan jordklotet.

– Vi kommer att se många intressanta förändringar. I det långa loppet tror jag att vi möjligen kommer förändra både vad vi köper och också var vi handlar. Om fler av oss arbetar hemifrån så betyder det att vi kan arbeta i stort sett var som helst. Det i sin tur kommer att ge tillväxt till en helt ny bransch utanför städerna. Vi kanske kommer att se fler restauranger och lokala detaljhandlare – glesbygden kanske ser än uppgång i butiker och näringsidkare, säger Jonas Colliander.

Nya möjligheter

Han berättar också att fler människor kan tänka sig att prova nya produkter under kriser. Detta då livet generellt kan förändras under exempelvis en pandemi.

En person som tidigare inte haft en tanke på en träningscykel kanske nu köper en för att vara mer utomhus.

– Konsumenter tenderar att förändra sina köpmönster vid stora livsomvälvande förändringar och de varumärken man väljer inom varje ny produktkategori är de man fortsätter att välja. Det här skapar möjligheter för företag eftersom många konsumenter testar nya produktkategorier under coronakrisen, förklarar Jonas Colliander.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.