Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Möjligt att nå utsläppsmål inom transportsektorn

Transport En ny rapport från IVL och WWF visar att Sverige fortfarande kan nå målet om att minska transportsektorns klimatutsläpp med 70 procent till 2030.

Möjligt att nå utsläppsmål inom transportsektorn
Biltrafiken måste minska med 30 procent till 2030. Foto: Edward Parker, WWF

IVL har på uppdrag av Världsnaturfonden tagit reda på om det är möjligt, och allra helst går att överträffa, klimatmålet till 2030. Detta utan stor påverkan på ekosystem och biologisk månglad.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Rapporten visar att vi behöver mycket kraftfullare satsningar än i dag för att nå transportmålet. Annars riskerar vi att använda en ohållbart stor andel av världens biodrivmedel, och då skapar vi inte en modell som kan skalas upp internationellt, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Fakta

Åtgärder för att nå en utsläppsminskning:

• Anpassa nationella och regionala infrastrukturplaner till hållbart och minskat bilresande.

• Öka kontroller av hastighetsöverträdelser.

• Minska parkeringssubventioner och mängden parkeringsplatser vid nybyggnation.

• Inför åtgärder som främjar bilpooler, biluthyrning och bildelning.

• Flytta långväga godstransporter till sjöfart och järnväg, samt transporter inom staden från dieseldrivna distributionslastbilar till ellastcyklar/små eldrivna godsfordon.

• Genomför prioriterade satsningar på kollektivtrafik, gärna i kombination med statligt stöd till kommuner (stadsmiljöavtal) och klimatmål på kommunal nivå (stadstrafikmål).

• Öka investeringar i järnvägsinfrastruktur och satsningar på tågresande som kan flytta bilresande till och mellan städer till tåg.

I dag fokuserar Sverige på biodrivmedel, som i huvudsak importeras från andra länder. Sverige använder nästan en fjärdedel av den globala tillgången på HVO. WWF menar att många analyser av klimatmålet och transportsektorn hittills inte har gjorts med hänsyn till att biodrivmedel faktiskt är en begränsad resurs.

Skala ned på biodrivmedel

– WWF anser att Sverige på sikt inte bör använda mer biodrivmedel än vad vi själva kan producera från hållbart framtagen svensk bioråvara. En ökad svensk produktion av biodrivmedel måste bygga på att ekosystem och biologisk mångfald inte skadas, säger Ola Hansén, senior klimatexpert på WWF.

WWF menar att det krävs en snabbare elektrifiering och effektivisering av transportsektorn. Men enligt rapporten räcker inte heller detta för att uppnå klimatmålet. Det kommer dessutom att krävas att biltrafiken vid 2030 har minskat med en tredjedel jämfört med nuvarande trafikprognoser.

Minskning i städer

Minskningen av biltrafiken bör främst ske i Sveriges städer och runt om städerna, där det finns god tillgång till kommunaltrafik.

– Idag planeras tyvärr transportinfrastrukturen utan hänsyn till klimatmålet. Klimatet prioriteras ständigt bort, säger Ola Hansén.

Om Sverige ska vara i linje med 1,5-gradersmålet måste transporternas utsläpp minska betydligt mer än 70 procent till 2030. Enligt IVL:s rapport är dock sannolikheten liten för att nå längre än 70 procent till 2030.

70 procent utsläppsminskning

För att Sverige ska nå 70 procent utsläppsminskning till 2030 föreslår WWF att man bland annat ska satsa på infrastruktur för laddfordon, förstärka bonus-malus, sänka hastigheter på vägar och införa fler miljözoner i städer för att styra mot eldrivna fordon.

Men även om alla åtgärder görs, finns det utmaningar kvar i form av långa ledtider för investeringar och att det tar tid att ställa om de befintliga fordonsflottorna.

Beräkningarna i transportstudien utgår från Trafikverkets basprognoser för framtida transporter.

Läs hela rapporten här.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.