Så blev klimattoppmötet i Marrakech

Klimat Oavsett vad som händer i amerikansk politik står Parisavtalet fast. På klimattoppmötet i Marrakech, som precis avslutats, var länderna rörande eniga om att världen kommer att rulla på mot minskade klimatutsläpp, oavsett om USA är med på tåget eller inte.

Så blev klimattoppmötet i Marrakech
Unep

På FN:s klimattoppmöte i Marrakech var utformandet av en gemensam regelbok för hur nationella utsläpp och klimatplaner ska mätas och rapporteras, ett viktigt ämne. Målet är att ta fram ett gemensamt ramverk som möjliggör en uppföljning av ländernas åtaganden och vilka resultat deras arbete har gett. Resultatet av förhandlingarna blev att regelboken ska vidareutvecklas och beslut om denna tas först 2018.

Stöd till utvecklingsländer

En annan nyckelfråga har varit stödet till utvecklingsländernas klimatomställning och klimatanpassning. Flera EU-länder, däribland Sverige, Tyskland och Italien, har utlovat nya stöd till den så kallade anpassningsfonden som ger pengar till insatser för bland annat klimattåliga jordbruksmetoder, varningssystem och översvämningsskydd, samt säkrad tillgång till vatten.

Tillsammans överträffade länderna fondens mobiliseringsmål med 80 miljoner dollar. Beslut har också tagits om att anpassningsfonden kommer att leva vidare under Parisavtalet. Sverige utlovade totalt 250 miljoner kronor i klimatfinansiering, varav delar från höständringsbudgeten och delar från budgetpropositionen för år 2017.

Trump förenar

Klimattoppmötet har också genomsyrats av en starkt beslutsamhet bland de deltagande länderna om att följa klimatavtalet trots att den blivande amerikanske presidenten Donald Trump signalerat att han vill riva upp USA:s klimatåtaganden: Parisavtalet gäller. Storbritannien och Australien passade på att ratificera Parisavtalet. Kina uttryckte att de vill vara fortsatt ledande tillsammans med EU.

– Kina har gjort tydliga uttalanden om att världen rullar på mot förnybart oavsett om USA är med eller inte, säger Carina-Borgström Hansson, WWFs expert på fotavtryck och hållbara städer, på plats i Marrakech.

Fler initiativ har också tagits vid sidan av huvudförhandlingarna. 200 globala storföretag har exempelvis åtagit sig att sätta vetenskapligt baserade klimatmål. På mötets sista dag enades också 48 länder om den så kallade Marrakechvisionen och åtog sig att ställa om till 100 procent förnybara energisystem. 

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.