Pitcha klimatsmarta idéer i forskarnas gröna draknäste

Innovationer Har du en vinnande idé för grönare städer? IVL Svenska Miljöinstitutet och Naturvårdsverket letar just nu efter morgondagens innovationer för utemiljöer och bästa förslagen får experthjälp för att bli verklighet.

Pitcha klimatsmarta idéer i forskarnas gröna draknäste
Foto: Stock Adobe

Naturvårdsverket vill att våra parker, lekparker, idrottsplatser och andra utemiljöer ska få en bredare roll i en hållbar stadsutveckling.

Fakta

Tävla i klimatsmarta idéer för utemiljöer

Här är hållpunkterna för innovationstävlingen för naturbaserade lösningar och ekosystemtjänster i utemiljöer:

  • 10 oktober: Sista dag för intresseanmälan
  • 17 oktober: Sista dag att lämna in tävlingsbidrag
  • 17 december: Vinnarna presenteras på slutseminarium tillsammans med Naturvårdsverket, Formas och Vinnova.

Alltså, en lekpark kan utformas för att även gynna den biologiska mångfalden. Idrottsplatsen kan vara en osynlig skyfallsdamm. Och kvartersparken, ja den kan vara något riktigt smart som en innovatör just nu sitter hemma och klurar på.

Lovisa Bengtsson, projektledare IVL Svenska Miljöinstitutet.

I år har redan dubbelt så många intresseanmälningar kommit in jämfört med förra året, berättar projektledare Lovisa Bengtsson på IVL Svenska Miljöinstitutet, som arrangerar innovationstävlingen på uppdrag av Naturvårdsverket.

Får vem som helst skicka in?

– Ja, alla som har en innovativ lösning, idé, produkt, systemlösning eller tjänst som de kan koppla till tävlingen är välkomna att skicka in, säger Lovisa Bengtsson.

Tävlingens fokus ligger på naturbaserade lösningar och ekosystemtjänster. Och de material som används måste vara helt biobaserade och fossilfria. Dessutom gäller det att väga in sociala mervärden som tillgänglighet, säkerhet och hälsa för att få full poäng.

Forskarjury granskar bidragen

En jury bestående av forskare och sakkunniga kommer att granska alla tävlingsbidrag. Vinnarna presenteras sedan den 17 december på det stora innovationsseminariet tillsammans med Naturvårdsverket, Vinnova och Formas.

De bästa tävlingsbidragen i varje klass har möjlighet att kvalificera sig till vidare utveckling och stöd hos Formas eller Vinnova under 2022.

Och för innovatörer med en vinnande pitch är slutseminariet även en bra chans att träffa beställarna, enligt Lovisa Bengtsson.

Det låter lite som Draknästet för grönyte-innovationer?

– Lite så fast mycket snällare. Vi ger mer kunskap än vad vi ger pengar.

Läs mer om innovationstävlingen för naturbaserade lösningar och ekosystemtjänster i utemiljöer.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste