Så integrerar Lomma ekosystemtjänster i sina beslut

Från tidningen När Lomma kommun började arbeta med ekosystemtjänster för tio år sedan var miljöstrategen Helena Björn rädd att det skulle knorras och gnällas. I stället blev det tvärtom.

Så integrerar Lomma ekosystemtjänster i sina beslut

Som miljöstrateg i Lomma kommun brottades Helena Björn med kommunikationen. Att försöka förklara ekologins komplexitet var stundtals svårt. Inte blev det bättre av att många i den politiska världen dessutom saknade naturvetenskaplig bakgrund. Så hur skulle hon bära sig åt?

2007 började Lomma kommun arbeta med ekosystemtjänster. Efter en grundlig inventering i kommunen listades vilka ekosystemtjänster som var viktigast. Kommunen pekade också ut vilka ekosystemtjänster man led brist på och vad man skulle göra åt det. Plötsligt hade Helena Björn en rad pusselbitar att jobba med och arbetet blev betydligt mer konkret än tidigare. Tanken var att alltid ha ekosystemtjänsterna i åtanke i samband med nybyggnationer och andra kommunala beslut.

Helena Björn

– Listan på ekosystemtjänster är så enorm. Om man smetar ut den över en kommunorganisation så berörs skola, vård och omsorg, ekonomi, personal, den tekniska sidan, planeringssidan … Det finns ingen enhet som står utanför det här. Alla kommunalanställda berörs i någon mån, säger Helena Björn.

Engagerade förvaltningarna

För att implementera det nya arbetssättet ordnade hon en workshop med alla förvaltningschefer. Cheferna fick i uppdrag att lista de ekosystemtjänster som berörde deras egen verksamhet. De fick också göra olika övningar.

– Det var ett sätt att få arbetet att landa. Om man till exempel inte hade tagit med den sociala sidan i ett tidigt skede hade de kanske haft svårt att se vad det hade med det här att göra. Men skuggande träd för samlingsrummet på äldreboendet gör ju till exempel att de äldre kan sitta där på sommaren utan att få värmeslag. Sådant har jättestor betydelse, säger Helena Björn.

I dag pekar Naturvårdsverket ut Lomma kommun som en av de kommuner som kommit allra längst i arbetet med ekosystemtjänster. De tillämpar också kompensation för bortfall av ekosystemtjänster.

Lomma hamn. Foto: Wikimedia Commons

– När det exempelvis ska byggas bostäder tas mark i anspråk. Då måste exploatören betala för bortfallet av naturvärden. Det kan till exempel betyda att de måste plantera hundra ekar.

Hur har det tagits emot?

– Bra! Hittills har det mest varit kommunens egna projekt, men vi har jobbat med en extern exploatör som tyckte det var fantastiskt. Jag var själv orolig, jag trodde det skulle bli tjafsigt, men det blev det inte. De blev eld och lågor, säger Helena Björn.

Ingen kostandsökning

Exploatören fick i uppdrag att komplettera ett bostadsområde med mer grönstruktur samt att öppna upp det så att människor var mer fria att röra sig som de ville.

– I början var de lite rädda att det skulle innebära en kostnadsökning, men vi tittade på det tillsammans. En del planerade asfaltsytor föll bort och ersattes med planteringar. Den nya skissen blev väldigt grön och inkluderande. Dessutom blev projektet billigare än ursprungsplanen, grönytor är ju billigare än hårdytor. Det var en ögonöppnare för många, säger Helena Björn.

Prata med berörda

Hon betonar också vikten av att samla in synpunkter från allmänheten. Många sociala värden kan ibland vara svåra att se från ett utifrånperspektiv.

– Vi har så klart gått på några nitar. ”Jaja, det här är ju bara en gräsmatta. Här förtätar vi och bygger några villor!” Sedan missade vi att det var kvarterets enda spontana fotbollsplan och bollyta. Vi hade ingen koll på det eftersom vi inte var ute och tittade vid den tiden. Det är inte okej, säger Helena Björn.

I dag är de noga med att fånga in allmänhetens tankar tidigt i planeringsprocessen. Och även om Lomma kommun kommit långt i arbetet med ekosystemtjänsterna betonar Helena Björn att de fortfarande inte är färdiga. Just nu håller de till exempel på att utveckla ett verktyg för uppföljning.

– Om man ska få gehör på ett ekonomiskt och politiskt plan så tror jag att man måste göra arbetet mätbart. Det är också viktigt att det görs på ett stadigt sätt så att vårt arbete är uppföljningsbart om tio år.

Detta är en artikel från Miljö & Utveckling nr 4. Här kan du läsa fler artiklar om ekosystemtjänster som verktyg. Läs även om hur du skapar ett levande ledningssystem och om varför Donald Trumps energi- och klimatpolitik inte håller i längden, med mera. 

 

 

 Här kan du beställa ett lösnummer

 Här kan du teckna en prenumeration

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.