Ny teknik minskar koldioxidutsläpp

Att minska användningen av fossila bränslen är inte det enda sättet att minska utläppen av koldioxid och därmed växthuseffekten. Anders Lyngfelt på Chalmers i Göteborg utvecklar en teknik för att kostnadseffektivt ta hand om koldioxiden i utsläppen.

I dag svarar fossila bränslen för 80 procent av den globala energiförbrukningen. Det är en siffra som snarare kommer att öka än minska i framtiden, när levnadsstandarden ökar i utvecklingsländerna. Även om försök görs att minska utsläppet av koldioxid, kommer antagligen användningen av fossilbränslen inom kraftproduktion att fortsätta under flera år.

Ta hand om koldioxiden

Anders Lyngfelt, biträdande professor på Institutionen för energiteknik vid Chalmers i Göteborg, angriper problemet från ett annat håll. Han forskar på en ny förbränningsmetod där man tar hand om koldioxidutsläppen från förbränningen.

Att fånga in koldioxiden från förbränningen har man kunnat göra länge, men metoderna har varit dyra. Den största kostnaden ligger i processen att få fram koldioxiden i ren form. Luftens kväve följer nämligen med i förbränningsprocessen när syre, kol och väte reagerar med varandra. Kvävet måste sedan skiljas ut från koldioxiden i en dyr process. Anders Lyngfelt och hans kollegor försöker därför hitta en metod som förhindrar kvävet att komma i kontakt med bränslet.

Luftfri förbränning

Deras metod kallas tvåstegsförbränning, eller chemical looping combustion. I processen används två reaktorer, en med och en utan luft. Metalloxidpartiklar används för att ta upp luftens syre i luftreaktorn och transportera det till den luftfria förbränningsreaktorn där partiklarna får reagera med bränslet. Därefter förs de tillbaka till luftreaktorn där de syresätts på nytt. På så sätt kommer enbart syre och inte kväve i kontakt med bränslet. Avgaserna från förbränningen består av koldioxid och vattenånga, som man avskiljer enkelt genom kondensering.

I forskningsprojektet deltar också forskare vid KTH I Stockholm. Deras uppgift är att ta fram det bästa sättet att utvinna energi ur processen. Sannolikt blir det i form av en kombinerad gas- och ångturbinprocess.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.