Hemmamarknaden för miljöteknik ljusnar

Svensk miljöteknik handlar inte bara om export utan det finns även stor potential att växa på hemmamarknaden. Förhoppningar finns nu att krav på minskade avfallsmängder, effektivare energianvändning och en ökad resurseffektivitet ska sätta fart på den svenska miljöteknikmarknaden.

Hemmamarknaden för miljöteknik ljusnar

Svensk miljöteknik fokuseras ofta på export. Behoven av miljösatsningar är stort i närområdet, men samtidigt är den internationella konkurrensen stenhård för de ofta väldigt små miljöteknikföretagen. Samtidigt finns det en hemmamarknad för miljöteknik som nu förväntas växa.

– Generellt sett tror jag man kan säga att marknaden för miljöteknik har varit stagnerande de senaste åren, men nu finns det flera nya faktorer som kan tyda på att miljöteknikmarknaden i Sverige kommer att växa, säger Östen Ekengren på IVL, Svenska miljöinstitutet AB.

Flera faktorer

Ungefär 80 procent av all miljöteknik som produceras i Sverige finns inom området vattenrening och avfallshantering. Det är också nya krav relaterade till dessa områden som får Östen Ekengren att tro på en växande hemmamarknad. Deponiförbud för avfall, producentansvaret, energiomställningen och kampen mot växthuseffekten är bara några faktorer som skulle kunna påverka miljöteknikmarknaden positivt.

– Min bild är att utvecklingen styr mot att man i högre grad prioriterar resurseffektivisering, energieffektivisering och olika lösningar där produktionen ingår i kretsloppet och man ser till att inte lämna så mycket avfall efter sig, säger Östen Ekengren.

Systemlösningar

Ett exempel finns på vatten- och avloppsområdet där hanteringen av slammet kommer att bli en stor utmaning framöver. Det kan komma att leda till en ökad efterfrågan på tekniska lösningar. Ett annat exempel är den ökade avfallsmängden och med vilken teknik den ska tas omhand. Alltmer avfall går också till återvinning vilket kan bidra till att efterfrågan på effektiva tekniska lösningar för demontering och återvinning ökar.

– Men egentligen tror jag det är få tekniker som är oupptäckta, säger Östen Ekengren. Istället handlar det nog i ett första skede om att slå ihop redan existerande miljöteknik till system som kan erbjuda helhetslösningar.

Ett nytt tänkande

Men det krävs också ett helt nytt tänkande menar Östen Ekengren. Ett tänkande som sakta håller på att anammas. Det tänkandet går ut på att man säljer en funktion och får betalt per producerad enhet istället för att man som traditionellt säljer en tekniklösning som man får betalt för. Castrol AB som främst säljer olika kemikaliska vätskor för till exempel rostskydd och smörjning har börjat sälja en helhetslösning med utgångspunkt från det nya sättet att tänka. Fördelarna är flera. Det är både resurseffektivt och kvalitetshöjande genom att betalningen sker per producerad enhet. Det göra att man använder så lite kemikalier som möjligt samtidigt som det finns ett incitament att produkten ska hålla en så hög kvalitet som möjligt för att bli kostnadseffektiv. Vinnare blir både leverantör och kund.

– Jag vet att Volvo Lastvagnar i Umeå är ett av några större företag som just nu har funderingar på att börja använda sig av det här tänkandet när man som i deras fall producerar lastbilshytter, säger Östen Ekengren.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.