Ny standard för elprodukter

Att minimera negativ miljöpåverkan under hela livscykeln. Det är syftet med den nya standarden för konstruktion och utveckling av elektriska och elektroniska produkter.

Ny standard för elprodukter

Den nya standarden SS-EN 62430 beskriver grunderna för miljömedveten konstruktion och går steg för steg igenom hur frågor kring miljöpåverkan tas om hand i olika stadier i arbetet och integreras i företagets ledningssystem. Standarden ansluter både till SEK handbok 441, Elektriska produkter – Konstruktion och material med hänsyn till miljön, och till miljöledningsstandarderna i ISO 14000‐serien.

Kompromissa lösningar

Tanken är att identifiera och bedöma de miljöaspekter som framkommer under konstruktionen av elektriska och elektroniska produkter och kompromissa miljöaspekter med andra krav som funktion, prestanda, affärsrisker och ekonomiska aspekter.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.