Carbon footprint-standard färdig 2011

Snart kommer en internationell standard som ska ge en mer enhetlig och jämförbar redovisning av produkters klimatpåverkan. Men arbetet kantas av konflikter.

Carbon footprint-standard färdig 2011

Idag finns flera olika märkningar och metoder för att räkna ut hur mycket en produkt påverkar klimatet från inhämtning av råvaror, vidare till förädling och ända fram till konsumentledet. Men de är inte framtagna på samma grunder.

Det ska en internationell standard råda bot på. Standarden beräknas vara färdig 2011 och består av två delar, en som beskriver metodik för att kvantifiera växthusgaser och en som beskriver metodik för att kommunicera resultat av kvantifieringen, 14067-1 och 14067-2.

Siffra kan missvisa

När det gäller hur resultatet ska kommuniceras finns idag konflikter i arbetsgrupperna, berättar Sara Ellström, projektledare på Sis.

– Bland annat handlar det om huruvida man ska tillåta att en total utsläppsiffra på en produkt kommuniceras. Konsumentorganisationerna är väldigt emot det generellt och tycker att siffran kan ha tagits ur sitt sammanhang och bli missvisande.

Nästa möte i februari

Företagen, däremot, som har lagt resurser på att ta fram informationen, vill kunna använda den i sin marknadsföring. Och vissa märkningssystem, som Carbon trust i England som förser produkter med ett fotavtryck och en siffra, vill att deras system ska omfattas av standarden.

– I en komplett deklaration är det lättare att vara trovärdig och ge en helhetsbild av var i livscykeln som olika utsläpp sker, säger Sara Ellström.

Iso-gruppens nästa möte sker i början av februari.

– Det är ett väldigt stort intresse och bred uppslutning kring Isos projekt. I dagsläget ingår cirka 80 experter från 25 länder. Från Sverige har vi flera experter som deltar i de internationella mötena.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.