Ny metod ger prisvärd marksanering

Enligt Naturvårdsverket finns det cirka 40 000 förorenade områden i Sverige, områden där olika typer av miljöfarligt avfall tippats eller grävts ner genom åren. I en nyligen framlagd doktorsavhandling vid Chalmers utvecklar Jenny Norrman ett arbetssätt där man utvärderar kostnadseffektiviteten för olika alternativa åtgärder genom att titta på kostnaden för saneringen och jämföra den med hur stor riskreduceringen blir. 

Jenny Norrman föreslår i sin avhandling ett arbetssätt där man kan jämföra olika alternativ så att beslutsfattare får information som hjälper dem att förstå vilka risker och kostnader ett visst beslut medför.

I avhandlingen går hon igenom den teoretiska bakgrunden för arbetssättet, beskriver arbetsgången och presenterar ett antal verktyg som kan användas för de analyser som ingår.

Hittills har statens kostnader för efterbehandling av förorenade områden varit cirka en miljard kronor. För att åtgärda de mest angelägna områdena uppskattar Naturvårdsverket att det krävs ytterligare ca 45 miljarder kronor.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.