Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Mer pengar till miljön i vårbudgeten

3,8 miljarder kronor får miljön kosta under 2004, det blev klart när regeringens vårbudget presenterades. Mer pengar ska satsas på kommunernas miljöarbete och det ska bli billigare att införa förnybar energi i offentliga lokaler.

– Det glädjer mig att vi i vårbudgeten kan satsa ytterligare på kommunala miljöinvesteringar, säger Miljöminister Lena Sommestad i ett pressmeddelande.

Bland annat är en halvmiljard kronor öronmärkta till stöd för kommunala klimatinvesteringar under perioden 2004- 2006. Pengarna ska delvis gå till särskilda skatteavdrag för reparation, ombyggnad och tillbyggnad i offentliga lokaler, så kallade ROT -avdrag. Skattereduceringen gäller för ändringar som innebär att energianvändningen blir effektivare eller för satsningar på förnybar energi i offentliga lokaler. ROT -avdraget föreslås träda i kraft från den första januari 2005. För konvertering till förnyelsebar energi och energibesparande åtgärder blir skattereduceringen 30 procent. Installerar man solceller kan skattereduktionen bli ända upp till 70 procent.

– ROT-avdraget för effektivare energianvändning och satsningar på förnybar energi i offentliga lokaler kommer att vara mycket betydelsefullt för omställningen till hållbara energisystem, kommenterar Lena Sommestad.

Avdrag för småhus

Mellan den 15:e april i år och den 30:e juni 2005 kommer också ett tillfälligt ROT-avdrag att införas för underhåll, reparation och ombyggnader i småhus, bostadsrätter och hyreshus. Vårbudgeten innehåller också ett förslag för skattelättnader för källsortering i flerfamiljshus. Det skulle i så fall börja gälla från januari 2005 och 18 månader framåt.

För att skydda värdefulla naturområden och den biologiska mångfalden har regeringen också planer på att avsätta 300 miljoner kronor år 2005 och 500 miljoner kronor per år från och med 2006 till naturvård.

Miljödepartementets samlade anslag för 2004 kommer att uppgå till cirka 3,8 miljarder kronor. Under 2005 får miljön kosta 4 miljarder och under 2006 4,3 miljarder kronor.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.