Mångmiljonsatsning på cirkulär livsmedelsproduktion i Gällivare

Innovation Storskalig cirkulär livsmedelsproduktion i Gällivare, med restvärme från Hybrit och LKAB:s gröna industriprojekt kan bli till verklighet. Nu får projektet 10 miljoner i EU-stöd.

Mångmiljonsatsning på cirkulär livsmedelsproduktion i Gällivare
EU går in med 10 miljoner som stöd till storskalig cirkulär livsmedelsproduktion i Gällivare. Foto: Adobe Stock.

Den gröna industriomställningen, med produktion av fossilfritt stål möjliggör för verksamheter i helt nya branscher att ta form. Som till exempel livsmedelsproduktion.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

När anläggningen för produktion av järnsvamp med Hybrit-teknologi i Gällivare tas i drift 2026, kommer stora flöden av restvärde att bli tillgängliga.

Vill använda restvärme till växthusodling

Det vill Gällivare Näringsliv AB ta fasta på i projektet Arctic Food Arena. Planen med projektet är att skapa en storskalig cirkulär livsmedelsproduktion genom att använda restvärmen till växthusodling och landbaserad fiskodling.

– Det övergripande målet för projektet är att bidra till en klimatneutral livsmedelsproduktion i Sverige 2045 samtidigt som vi markant ökar vår självförsörjningsgrad och breddar näringslivet i Norrbotten, säger Roger Hansson VD Gällivare Näringsliv AB i en kommentar.

EU satsar 10 miljoner på projektet

Och nu går EU in med 10 miljoner som stöd till projektet. Stödet ska gå till att etablera en ” internationell testbädd för cirkulär livsmedelsproduktion i arktiskt klimat”.

– Vi är enormt glada över att få ta del av det här stödet, säger Roger Hansson, vd Gällivare Näringsliv AB i en kommentar.

Under våren ska en projektorganisation formeras som med hjälp av externa experter kommer att arbeta med utformningen av testbädden så att den blir attraktiv för forskning och innovation.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.