Lisa Wigh tar plats i regeringens expertråd om avloppsslam

Karriär Regeringen tillsatte nyligen ett expertråd gällande kommittédirektivet om giftfri och cirkulär återinföring av fosfor från avloppsslam. I detta ingår Ragn-Sells Lisa Wigh, agronom och expert på resursåterföring från avloppsslam.

Lisa Wigh tar plats i regeringens expertråd om avloppsslam
Ragn-Sells

– Ragn-Sells är en av få aktörer i Sverige som håller på med resursåterföring från avloppsslam. Det tydligaste idag är att resurserna från avloppsslam bör återföras till åkermark; som det odlas på, blir en gröda vi äter och som så småningom övergår till att bli avloppsslam igen. På så sätt har vi ett cirkulärt flöde, säger Lisa Wigh, affärsutvecklare på Ragn-Sells i ett pressmeddelande.

Tillträdde nyligen tjänsten

Lisa Wigh är agronom och har arbetat sex år på Ragn-Sells med avloppsslam. Nyligen tillträdde hon tjänsten som nationell affärsutvecklare med fokus på resursåterföring ur avloppsslam. I november tar hon också plats i regeringens expertråd.

– Att få sitta med i den här expertgruppen känns väldigt spännande och givande eftersom vi där har möjlighet att påverka för att få fram effektiva systemlösningar för samhället, säger Lisa Wigh. 

Läs mer: Så skapar Svenska Spels hållbarhetschef engagemang bland medarbetarna

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.