Ny rapport: Ökad plaståtervinning kan ge miljardbelopp

Avfall Enligt en ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet kan vi öka plaståtervinningen mycket i Sverige. Störst potential har återvinningen för förpackningar och plast från byggen och bilar.

Ny rapport: Ökad plaståtervinning kan ge miljardbelopp
Shutterstock

Rapporten är framtagen av IVL Svenska Miljöinstitutet åt Naturvårdsverket och visar att det samlade marknadsvärdet för plastavfallet uppgår till miljardbelopp. 

– Det är ett enormt slöseri att så mycket plast går förlorad idag, både miljömässigt och ekonomiskt. För samtliga plaster innebär det en besparing med runt 70 procent att övergå till återvunnen råvara istället för att använda ny råvara, så det finns verkligen ekonomiska incitament att återvinna mer, säger Åsa Stenmarck, avfallsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet i ett pressmeddelande.

Byggprodukter stort värde

Rapporten visar att förpackningar, både från hushåll och från verksamheter, har störst mängdmässig potential att materialåtervinnas i större omfattning, liksom byggprodukter som rör, golv, kyl och frys samt plastdelar som kommer från bilar. 

– Vi har också sett att förekomsten av farliga ämnen, som skulle kunna försvåra eller omöjliggöra en säker materialåtervinning, inte utgör något större hinder för dessa avfallsströmmar. Förpackningar har till exempel en snabb rotation och därmed kända tillsatser. Även byggavfall uppstår ofta i flöden där kontrollen över vilka ämnen som ingår ofta är bra liksom kunskapen om var den återvunna råvaran hamnar, säger Åsa Stenmarck.

Klimatvinster med annan plast

Rapporten visar även att man kan göra klimatvinster genom att byta ut en plasttyp mot annan, då det är skillnad i koldioxidbelastningen beroende på vilken typ av plast som används.

– Den största minskningen av klimatpåverkan får man genom att kombinera de båda alternativen, det vill säga att man i designstadiet byter ut till plasttyper som har lägre miljöpåverkan, där det är möjligt, samtidigt som man använder största möjliga andel återvunnet material. Att sprida den här kunskapen till designers och tillverkare är viktigt, säger Åsa Stenmarck.

Läs hela rapporten här.

Läs mer: Svensk Vindenergi sätter färdplan för 100 procent förnybart 2040

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.