Så skapar Svenska Spels hållbarhetschef engagemang bland medarbetarna

Engagemang Möt Scarlett Roa Brynildsen, hållbarhetschef för Svenska Spel, som berättar om hur hon når ledningsgruppen och skapar engagemang för hållbarhetsfrågor bland medarbetarna.

Så skapar Svenska Spels hållbarhetschef engagemang bland medarbetarna
Svenska Spel

Vilka är dina bästa tips för att få medarbetarna med dig på hållbarhetståget?

– Först av allt är det otroligt viktigt att definiera vad hållbarhet betyder för oss och hur det påverkar vårt arbete, i det dagliga, det lilla, men även i det stora perspektivet som bolag. När medarbetarna kan relatera till hållbarhetsfrågorna på ett personligt plan blir det också mycket lättare att ta till sig budskapet. Det som ligger medarbetarna nära och där de känner att de kan påverka, brukar också engagera mest.

– Sedan är det viktigt att ge medarbetarna verktyg att omsätta hållbarhetstänket i praktiken. Med det menar jag metoder för hur man implementerar hållbarhet i affärsmodellen, produkt- och tjänsteutvecklingen och kommunikationen, säger Scarlett Roa Brynildsen.

Vilka är dina bästa tips för att få med dig ledningsgruppen?

– Jag skulle säga att mycket av det som gäller för övriga medarbetare även gäller för ledningsgruppen. Det handlar om att kunna koppla hållbarhetsfrågorna till utmaningarna som de olika avdelningarna brottas med, och se vilka gemensamma beröringspunkter som finns.

– I en ledningsgrupp sitter oftast chefer som representerar vitt skilda områden. Det gäller att anpassa kommunikationen efter ledningsgruppens sammansättning. När vi pratar om finansiering, så kan det vara att se på hållbarhetsarbetet som ett sätt att minimera riskerna i affären. När vi pratar om marknadsföring så kan det handla om att lyfta fram värdet som hållbarhetsarbetet skapar för bolaget i form av nöjda kunder och engagerade medarbetare.

Kan du ge konkreta exempel på när du lyckats förändra människors inställning?

– Jag är ny i rollen som hållbarhetschef på Svenska Spel, men på tidigare arbetsplatser har jag lyckats förändra mina kollegors inställning till sociala hållbarhetsfrågor genom att dela kunskap, utbilda dem på kontinuerlig basis och bygga upp konkreta business case där jag påvisar effekten av hållbarhetsarbetet. Jag har även utbildat många externa organisationer i frågor om mångfald och inkludering, där jag hoppas ha sått ett frö till förändring. Jag har bland annat utbildat hela Polismyndigheten i Värmland och fick mycket positiv feedback på utbildningen.

Vilken är din främsta förebild när det gäller att skapa engagemang?

– Jag har inte en förebild utan väldigt många, och de flesta helt okända. Jag har många vänner som arbetar inom civilsamhället med inkluderingsfrågor, personer som jag verkligen ser upp till. De har lyckats skapa samhällsengagemang i områden där hoppet tyckts ha varit förlorat. Detta genom att involvera medborgarna i samhällsdialogen och utbilda dem i demokratifrågor. Ett bottom up perspektiv helt enkelt!

Kan du berätta om något spännande som hänt på ditt företag på sista tiden eller som är på gång?

– Det händer väldigt mycket spännande hela tiden på Svenska Spel. Vi förbereder oss för en ny spelmarknad och ser fram emot att fortsätta arbeta och utveckla vårt spelansvar, att förebygga spelproblem. Nu närmast kommer vi inom hållbarhet att erbjuda en workshop i Design Thinking med fokus på spelansvar, som är vårt viktigaste hållbarhetsområde.

– Vi kommer att arbeta utmaningsdrivet, vilket betyder att medarbetarna kommer att ha möjlighet att formulera egna problem och ta fram nya lösningar. Jag tror att sådana satsningar, det vill säga där vi kan ge medarbetare från olika discipliner och yrkeskategorier möjlighet att arbeta tillsammans på ett tvärfunktionellt sätt, kan vara nyckeln till framgång.

Läs mer: Hon ska styra Svenska Spels hållbarhetsarbete

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.