Krönika: Så drabbar Covid-19 människor i slaveri

Krönika Pandemin har förvärrat det nutida slaveriet i världen. Parul Sharma har i en krönika samlat en rad exempel på utvecklingen för de allra mest utsatta. Det gäller människor i slaveri – runt om i världen, men också här hemma.

Krönika: Så drabbar Covid-19 människor i slaveri
Parul Sharma. Foto: Mikael Sjöberg

Över 45 miljoner. Så många slavar finns det i världen enligt Global Slavery Index, som visar en kraftig uppräkning av antalet människor i slavarbete. En billig och nästan gratis arbetskraft som delvis återfinns i västerländska produktionskedjor i så kallade högriskländer. För människor som redan är utsatta för slaveri påverkar den ekonomiska och sociala störningen som orsakas av Covid-19-pandemin på ett ännu mer förödande sätt.

Isolering förvärrar än mer

Fakta

Krönika

Detta är opinionsmaterial. De åsikter som framförs är skribentens egna.

ILO, Anti-slavery International och andra MR-organisationer rapporterar om hur barn och ungdomar på grund av en ökad social isolering också får en ökad sårbarhet för sexuell grooming med övergrepp som följd.

Redan innan pandemin utförde vissa koranskolor i Västafrika tvingande tiggeri för pojkar som egentligen skulle gå i koranskola. I dessa anläggningar, med många barn som nu är begränsade till skolans lokaler, utsätts de för övergrepp och straff. Detta eftersom de inte förser skolan med en inkomst som tidigare genom tiggeri.

Svårt att hantera smittan i slummen

Utmaningarna med självisolering, social distansering och tillfredsställande hygien är särskilt svåra för förslavade och många utsatta grupper som bor i slummen, på gatorna eller i trånga flyktingläger.

I Mauretanien föds Haratine-folket rutinmässigt in i slaveri och ägs av sina ”herrar”. Många välbärgade familjer har börjat avskeda hushållsarbetare som tillhör Haratine-folket eller också hålls de tvångsmässigt inlåsta utan betalning.

Detta skapar en omöjlig situation

Detta skapar en omöjlig situation: att vara arbetslös och svälta, eller stanna hos sin arbetsgivare och fortsätta arbeta utan betalning, och utan möjlighet att försörja sina egna familjer.

Diskriminering av redan utsatta grupper i Nepal

Migrantarbetare som återvänder hem på grund av coronavirusrestriktioner löper en enormt stor risk för infektion när de reser i trång kollektivtrafik, eller fastnar vid gränser eller andra flaskhalsar där fysisk distansering är omöjlig.

Haliya-folket i västra Nepal är daliter med en så kallad lägre kast och arbetar ofta som skuldslavar inom jordbruket, även om praxis har varit förbjuden sedan 2007 i landet. När lockdown infördes återvände över 150 000 migranter från grannlandet Indien till västra Nepal.

Coronatester är för närvarande otillgängliga och det är troligt att många individer ifrån denna redan svårt diskriminerade grupp kommer att smittas med Covid-19, vilket leder till en förvärrad stigmatisering och kan leda till tvångsisolering och en värre utsatthet. Haliya-familjer i Nepal står inför en förvärrad fattigdom där även svält förutspås.

Stickprov pekar på matbrist

Anti-slavery international tog stickprov på över 6 700 hushåll och fann att mer än hälften står inför en svår livsmedelsbrist. Den här växande katastrofen ger upphov till en större sårbarhet i förhållande till människohandlare som erbjuder ”underjordiskt” arbete inom byggande eller jordbruk.

Med nedstängda skolor är barn en given arbetskraft för dessa människohandlare

Med nedstängda skolor är barn en given arbetskraft för dessa människohandlare. Enligt Unicef beräknas 1,57 miljarder barn har drabbats av Covid-19 stängningar av skolan globalt, av dessa kommer minst 300 miljoner barn aldrig att återgå till skolan.

Europas nutida slavar vågar inte söka vård

Anti-slavery International uppmanar även Europa och EU att vara vaksamma i förhållande till en ökning av nutida slaveri och en än värre situation för de som redan är förslavade.

Storbritannien är ett land som haft och har stränga lockdowns med en stor grupp nutida slavar, cirka 137 000, inom landet där många ofta är för rädda för att vända sig till myndigheter, även när de är i stort behov av att få tillgång till nödvändigt stöd, till exempel sjukvård. De fruktar att bestraffas och hållas kvar, snarare än att skyddas som ett offer för brott.

Behöver få vård – inte straff

Människor i slaveri tvingas ofta att leva i svåra, överfulla förhållanden, med många i ett rum och utan tillgång till bra tvättmöjligheter. Risken för att någon med symtom fångad i nutida slaveri undviker att söka vård är ett dödligt hot mot samhället i stort.

Europas regeringar behöver därför säkerställa och tydligare deklarera att dessa redan utsatta individer inte kommer att bestraffas utan snarare kommer att vårdas och beskyddas.

Nutida slaveri finns även i Sverige

Enligt Global Slavery Index lever cirka 15 000 människor i ett nutida slaveri i Sverige. Hur har dessa individer det under pandemin? Har deras situation förvärrats? Vågar de söka vård? Har slaveriet ökat på grund av pandemin även i Sverige?

– Parul Sharma
Människorättsjurist med fokus på hållbarhetsfrågor

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.