Ny studie: Utbyggnaden av förnybar el går för långsamt

Energi Utbyggnaden av förnybar el behöver gå mycket snabbare om världen ska klara av klimatomställningen. Det visar en ny studie från bland annat Chalmers. Sverige ligger bra till jämfört med andra länder, men sedan 2015 har utbyggnadstakten sjunkit.

Ny studie: Utbyggnaden av förnybar el går för långsamt
Utbyggnaden av förnybar el behöver gå mycket snabbare om världen ska klara av klimatomställningen. Foto: Chalmers/Shutterstock

Utbyggnaden av förnybar el måste öka snabbt för att världen ska kunna hålla den globala uppvärmningen under 1,5 eller 2 grader.

Enligt Parisavtalets olika scenarion behöver den förnybara elen öka i genomsnitt cirka 1,4 procent av den totala globala elförsörjningen per år för både vind- och solenergi och över 3 procent i scenarier som fokuserar mer på solenergi. Men de siffrorna är det nästan inget av de undersökta länderna som klarar av.

– Det här är första gången som den maximala tillväxttakten i enskilda länder har mätts exakt, och det visar vilken enorm utmaning det är att ersätta traditionella energikällor med förnybara, liksom behovet av att utforska olika tekniker och scenarier, säger Jessica Jewell, docent i energiomställning vid Chalmers tekniska högskola.

Mindre länder i framkant

Jessica Jewell. Foto: Chalmers

Av de 60 största länderna, som tillsammans producerar 95 procent av världens energi, är den maximala tillväxttakten för vindkraft på land i genomsnitt bara är 0,8 procent av den totala elförsörjningen per år. Motsvarande siffra för solkraft är 0,6 procent.

Det är mycket långsammare än vad FN:s klimatpanel IPCC har tänkt i olika scenarion för att nå klimatmålen. Tre länder, Portugal, Irland och Chile ligger dock bättre till.

– Det är troligt att snabbare tillväxt är lättare att uppnå i mindre, mer homogena länder, snarare än i stora varierande system, säger Jessica Jewell.

”Hela världen bör bygga vindkraft lika snabbt som Tyskland”

Bland större länder är det bara Tyskland som hittills kunnat upprätthålla tillväxten av vindkraft på land.

Aleh Cherp Foto: Chalmers

– Med andra ord bör hela världen bygga vindkraft lika snabbt som Tyskland för att hålla koll på klimatmålen. Det kan finnas gränser för hur snabbt vind- och solkraft kan expandera och därför bör vi systematiskt analysera andra klimatlösningar, särskilt för snabbt växande asiatiska ekonomier som Indien och Kina, säger Aleh Cherp, professor i miljövetenskap och politik vid Centraleuropeiska universitetet och Lunds universitet.

Utbyggnadstakten i sverige har sjunkit

Sverige ligger, jämfört med andra länder, bra till i utbyggnaden av förnybar el. Den högsta uppmätta siffran för den maximala tillväxttakten är i Sverige 1,6 procent per år. Men det var år 2015, sedan dess har takten avtagit och siffran blivit lägre. Varför det ser ut så vet inte forskarna än.

– Det är tydligt att i princip alla länder behöver göra mer. Nu när vi vet hur vi ska mäta det här, blir nästa steg att ta reda på varför siffrorna ser ut som de gör i de olika länderna, berättar Jessica Jewell för Miljö och Utveckling.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.