-->

Så tycker branschen om förslaget till vätgasstrategi

Energi Överlag positivt, men också synpunkter på ambitionsnivån. Miljö & Utveckling har pratat med fyra branschföreträdare om Energimyndighetens förslag till nationell vätgasstrategi.

Så tycker branschen om förslaget till vätgasstrategi
Så tycker branschen om förslaget till vätgasstrategi.

Energimyndighetens förslag till nationell vätgasstrategi presenteras denna vecka för Infrastrukturdepartementet. Strategin beställdes av regeringen i våras, och Energimyndigheten har haft ett halvår på sig att ta fram ett förslag, som Miljö & Utveckling tidigare berättat.

Fossilfritt Sverige: Roligt med fokus på inhemsk värdeökning

Förslaget har överlag mötts med positiva reaktioner. Så här säger Malin Strand, Fossilfritt Sverige, som projektledde organisationens vätgastrategi som Miljö & Utveckling rapporterade om tidigare i år:

Malin Strand, Fossilfritt Sverige.

– Det är ju kul att se att Energimyndighetens strategi bygger på fossilfri vätgas. Det var en stor diskussion som vi hade inom arbetet med Fossilfritt Sveriges vätgasstrategi. Vi valde fossilfritt för att kunna använda den svenska elmixen och undvika importerad, fossilbaserad vätgas.

– Det är också roligt att se att det är fokus på inhemsk värdeökning. Vi har bra naturresurser och el, vilket ger möjlighet att producera vätgas, för att göra produkter av det som man sedan kan exportera. Det finns stor efterfrågan på ren export av vätgas eller ammoniak till till exempel Tyskland, men i strategin är fokus fortfarande på inhemsk värdeökning som är det som skapar utveckling och jobb i Sverige, säger hon.

Högre elektrolysörkapacitet i Energimyndighetens strategi

Elektrolysörkapaciteten, som visar investeringsbehovet i elkraft och kraftnätet, är högre i Energimyndighetens förslag än i Fossilfritt Sveriges.

Det visste vi redan veckan efter att vi lanserat vår strategi att vi hade satt för låga tal.

– De har höjt till 5 och 15 GW… (skratt) Det visste vi redan veckan efter att vi lanserat vår strategi att vi hade satt för låga tal, och då tyckte vi ändå att vi var sjukt modiga som satte de där höga siffrorna!

Hoppas på EU-beslut

Utvecklingen går fort, men frågan är om den här strategin kommer att göra jobbet och se till att Sverige tar ledningen?

– Det är en bra fråga… Jag hoppas att det på EU-nivå kommer förslag som gör att vätgasinvesteringar kan stimuleras. Nu öppnas ju något av Pandoras ask med stadsstödsregelverket, som gör att de stora länderna kan ösa pengar över sina industrier. Då spelar det ingen roll att vi sitter här med några miljoner på vätgas. Så jag hoppas på tydliga, gemensamma EU-satsningar och regelverk, säger Malin Strand.

Vätgas Sverige: Väldigt få konkreta mål

På branschorganisationen Vätgas Sverige, som organiserar omkring 100 företag som antingen arbetar direkt med vätgas eller vill växla över till vätgas, är man överlag positiv till det nya förslaget. Björn Aronsson, verksamhetsledare, menar dock att det behövs tydligare mål.

– Det är väldigt få konkreta mål. När man jobbar med målstyrning behöver man ett antal hållpunkter, framför allt här då man behöver ha ett antal styrmedel för att få effekt på marknaden, säger Björn Aronsson.

Hur ser du på tempot, hinner Sverige med i utvecklingen?

Vi ligger redan efter som land.

– Nej, nej. Vi ligger redan efter som land. Det fanns ett stort forskningsprogram inom Mistra som stängdes ner 2010. Det beslutet satte Sverige på läktaren i elva år, säger Björn Aronsson.

Uniper: Av största vikt att regeringen skyndsamt tar sig an strategin

Uniper tillverkar bland annat vätgasanläggningar. Bolaget driver bland annat ett projekt om att producera bränslen till sjöfarten tillsammans med Luleå Hamn, ABB och Luleå Energi. Uniper är också involverade i Liquid Wind och i Perstorps arbete med att ställa om. Affärsutvecklingschef Malin Dahlroth säger så här om strategin:

Malin Dahlroth, affärsutvecklingschef Uniper Sverige.

– Det är en ambitiös strategi med tydliga mål där Sveriges konkurrenskraftiga fossilfria energimix lyfts fram som möjliggörare för att nå viktiga klimatmål. Det är positivt att planeringsmålen är kopplade till Sveriges målsättningar om utsläppsminskningar. Det är ett gediget arbete där Energimyndigheten täckt många av de nyckelfrågor som kan möjliggöra en nationell vätgassatsning.

Tydliga ekonomiska åtaganden saknas

Däremot är hon mindre nöjd med att förslag om tydliga ekonomiska åtaganden saknas.

Det är en svaghet i strategin.

– Det är förvånade och synd att man i strategin inte tagit sig an uppgiften att föreslå ekonomiska stödsystem för att kunna förverkliga strategins målsättningar. Man stannar vid att säga att det finns behov av ekonomiska incitament. Det är en svaghet i strategin och är en fråga som är alltför viktig för att negligera eftersom vår bedömning är att det krävs stödsystem för att få fart på vätgasekonomin och i förlängningen nå Sveriges klimatmål.

Vill se ökat tempo

Precis som Vätgas Sverige önskar Malin Dahlroth en tydligare riktning:

– Vi är angelägna om att Sverige ökar takten i vätgasarbetet. Sverige behöver en strategi, en utpekad riktning. Det pågår en kapplöpning i Europa så det är av största vikt att regeringen skyndsamt tar sig an strategin och börjar jobba med att utforma ekonomiska stödsystem, säger hon.

Vattenfall: Hade gärna sett fler förslag

Energibolaget Vattenfall, som arbetar med flera vätgasprojekt, är positiva till strategin, men önskar ett snabbt agerande från regeringen.

…ser fram emot att regeringen skyndsamt fastställer strategin

Karin Nikavar, rådgivare regulatoriska frågor Vattenfall.

– Vattenfall ser positivt på Energimyndighetens förslag till nationell vätgasstrategi och ser fram emot att regeringen skyndsamt fastställer strategin så att dess åtgärder kan initieras så snabbt som möjligt. Det är angeläget då flertalet åtgärder i strategin är tidskrävande men samtidigt centrala att få på plats för att möjliggöra en upptrappning av vätgassatsningarna i Sverige, säger Karin Nikavar, rådgivare regulatoriska frågor, Vattenfall.

Skulle ge ökad tydlighet

Hon menar att strategin skulle ge ökad tydlighet, bland annat genom att visa hur avgörande det är att både elnät och vindkraft får tillstånd och att tillståndsprocesserna är effektiva. Annars kommer strategin, som ju specificerar behovet av elkraft, inte att kunna bli verklighet.

Men på en del punkter skulle förslaget till strategi behöva ses över, enligt Karin Nikavar.

– Vattenfall hade gärna sett fler förslag i strategin som syftar till att stimulera efterfrågan av fossilfri vätgas, vilket behövs för att skynda på den fossilfria vätgasens utveckling.

– Det är centralt att även befintlig fossilfri kraft, inte bara nytillkommen förnybar kraft, räknas som hållbar i de regleringar som ska ge incitament till att ställa om.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.