Koppla ledningsystemen till produktutvecklingen!

Hur företag väljer att använda sina miljöledninssystem är avgörande för miljöarbetet. Ett sätt att få miljöledningssystem att bli betydelsefulla verktyg kan vara att koppla samman dem med företagets produktutveckling. Det visar en doktorsavhandling från Linköpings universitet.

Att ett företag har ett miljöledningssystem är något som blivit vanligare de senaste åren. Press från leverantörer och kunder att på papper kunna visa upp ett miljöarbete gör att många väljer att certifiera sig. Men en miljöcertifiering behöver inte alls betyda att företaget har mindre utsläpp, genererar mindre avfall eller använder bättre material. Man kan till och med försämra sig i absoluta mått men ändå vara miljöcertifierad.

Motiv avgör

– Det är delvis en fara att så många är övertygade om att miljöledningssystem är bra och att systemen ses som en form av garanti. Den forskning som hittills är gjord indikerar att miljöledningssystem generellt ger vissa positiva miljöeffekter, men att ett certifikat säger väldigt lite om ett enskilt företags miljöarbete, säger Jonas Ammenberg som i december blir färdig med sin doktorsavhandling i ämnet.

Det som är avgörande är istället hur miljöledningssystemet används och det i sin tur beror mycket på vad företaget haft för motiv till att införa systemet.

– En del känner sig tvingade att certifiera sig för att få fortsätta som leverantörer, andra gör det för att de vill ha ett bra miljöarbete. Motiven blir nog ofta avgörande för resultatet, konstaterar Jonas Ammenberg.

Produktutveckling

Ett sätt att verkligen få miljöledningssystemen att bli betydelsefulla verktyg för miljöarbetet i tillverkande företag är att koppla samman dem med företagens produktutveckling. Det innebär att man kartlägger de material och energiflöden som är viktigast i ett livscykelperspektiv för att se hur produktens miljöpåverkan kan minska.

– Ibland är de som arbetar med miljöledning på ett företag en liten klick människor, men särskilt inom tillverkningsindustrin är det viktigt att även produktutvecklarna och andra viktiga personalgrupper involveras i miljöarbetet på ett tidigt stadie. På så sätt kan man förbättra produkterna och samtidigt få en ökad lönsamhet, säger Jonas Ammenberg.

Miljöanpassad produktutveckling innebär också att tillverkningsföretagen tvingas titta utanför de egna grindarna och ta hänsyn till produktens hela livscykel, vilket man sällan gör i ett miljöledningssystem och det har stor betydelse för den slutgiltiga miljöpåverkan.

Gå bakom certifieringen

Generellt är Jonas Ammenberg positiv till miljöledningssystem, men han menar att att man måste fundera på vad som finns bakom själva miljöcertifieringen för att kunna bilda sig en uppfattning om ett företags miljöarbete och miljöpåverkan. Ofta nöjer sig företag som ställer miljökrav på sina underleverantörer med att ta reda på om leverantören är certifierad eller inte, men det räcker inte, det krävs mer detaljerade frågor.

– Det gäller att ställa så detaljerade frågor att det går att skilja på företag som använder sin certifiering för att skapa en miljöimage och de som verkligen jobbar seriöst med miljöfrågor, konstaterar Jonas Ammenberg.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.