Modell för miljöstyrd produktutveckling

Trätek har utvecklat en ny modell för miljöstyrd produktutveckling. Meningen är att man ska integrera ett produktorienterat livcykeltänkande med miljöledningssystemets ständiga förbättringar.

Institutet för träteknisk forskning, Trätek, har arbetat fram en ny modell för miljöstyrd produktutveckling. Träteks modell utgår från idén om att integrera miljöledningssystemets grundläggande tanke om ständiga förbättringar med ett produktorienterat livscykeltänkande.

Genom att utöka miljöledningssystemet med ett produktorienterat livscykelperspektiv får man, enligt Trätek, ett nytt integrerat miljöverktyg.

Arbetsgången i modellen är uppdelad i fem steg. Till att börja med ska man ta fram en produktvision. Produktutveckling handlar om att tillfredsställa på bästa möjliga sätt. Funktionen är då den viktigaste frågan.

– Men miljöstyrd produktutveckling handlar om att skapa maximal nytta till minimal miljöbelastning, säger Joakim Norén på Trätek. Då gäller det att specificera vilka funktioner produkten ska uppfylla och sedan finna bästa lösningen från miljösynpunkt.

Därefter ska man göra en nulägesanalys. Där är det meningen att man ska identifiera betydande miljöaspekter och vilka krav och önskemål intressenter på produkten har ur ett livscykelperspektiv.

– Vi håller isär betydande miljöaspekter och viktiga krav och önskemål från intressenter eftersom ISO 14001 inte tillåter att önskemål beaktas vid bedömningen av betydande miljöaspekter, säger Joakim Norén.

I det tredje steget ska man göra en värdering och prioritering. Där tar man, med nulägesanalysen som underlag, fram konkreta idéer till hur produkten kan förbättras. Tanken är att man ska ta större hänsyn till miljöaspekterna än vid traditionell produktutveckling och att miljö ska bli ytterligare en aspekt som integreras i den normala produktutvecklingen.

Nästa steg är genomförandet. Då tar man fram en prototyp eller börjar producera produkten i större skala.

Det sista steget i modellen är uppföljningen. Det handlar då dels om uppföljningen av den förbättrade produkten, dels om uppföljning av det genomförda produktutvecklingsarbetet. Uppföljningen av produkten görs främst med hjälp av nyckeltal som visar miljöprestandan före och efter förbättringen. Den förbättrade miljöprestandan kan sedan kommuniceras i form av miljödeklarationer, information eller marknadsföring.

– Men även det genomförda produktutvecklingsarbetet måste kommuniceras och dokumenteras för att man ska ta tillvara nyttiga erfarenheter, säger Joakim Norén.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.