Ny karta ska få kommunerna att samarbeta: ”Stor potential”

Klimat Tillsammans är vi starkare. Med det mottot lanserar nu Länsstyrelsen Västra Götaland en karta som beskriver kommunernas arbete med klimatet och miljön. Syftet är att kommunerna ska lära och inspireras av varandra.
– Det är genom samarbete som vi kan påskynda omställningen, säger Helena Sandmer, miljösamordnare på länsstyrelsen.

Ny karta ska få kommunerna att samarbeta: ”Stor potential”

Kartan visar kommunernas åtaganden i Västra Götalands åtgärdsprogram för miljömålen samt programmet Klimat 2030, som är en satsning där kommunerna genomför klimatlöften för att minska utsläppen av växthusgaser.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
 • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Utöver information om vilka åtaganden kommunerna hittills har genomfört, ger kartan information om hur arbetet har gått. Det innebär med andra ord att det blir lättare att se vilka åtgärder som ger mest effekt, och vilka som inte gör det.  

–  Syftet med kartan är att synliggöra det hårda arbete som kommunerna gör. Men framför allt är tanken att kartan ska bli ett användbart verktyg som hjälper kommunerna att inspireras och lära av varandra, säger Helena Sandmer, miljösamordnare på länsstyrelsen.

Arbetet går framåt

Uppföljningen av kommunernas arbete visar att det hittills har varit framgångsrikt. 60 procent av åtgärderna är genomförda, helt eller till hälften. Områden som flera kommuner kommit långt inom är skydd och utveckling av tätorters grönområden, skapande av miljöer för pollinerare samt genomförande av kust- och havsplanering.

När det kommer till minskade utsläpp av växthusgaser går arbetet också framåt. Under 2021 och 2022 har kommunerna tillsammans genomfört åtgärder som beräknas minska utsläppen med drygt 75 000 koldioxidekvivalenter. Inför 2024–2026 har kommunerna inkommit med över 800 löften, som består av 30 konkreta åtgärder.

Fakta

Kommunernas 30 klimatlöften för 2024-2026

 1. Vi har en årlig uppföljning av klimatarbetet.
 2. Vi har en koldioxidbudget.
 3. Vi involverar invånare i alla åldrar i klimatarbetet.
 4. Vi finansierar investeringar genom grön obligation.
 5. Vi minskar utsläppen tillsammans med näringslivet.
 6. Vi inkluderar lantbruket som samarbetspart i kommunens klimatomställning.
 7. Vi fokuserar på företagens klimatomställning i miljötillsyn.
 8. Vi arbetar aktivt med vår energiplan.
 9. Vi arbetar strategiskt med att minska klimatpåverkan genom upphandling.
 10. Vi säkerställer kompetens och resurser för att upphandla med klimathänsyn.
 11. Vi gör klimatsmarta inköp.
 12. Vi säkrar att planering och byggande bidrar till ett transporteffektivt samhälle.
 13. Vi utvecklar gaturum för ökad tillgång och attraktivitet.
 14. Vi arbetar med klimatstyrande parkering.
 15. Vi klimatväxlar tjänsteresor.
 16. Våra nya personbilar körs på förnybar el, biogas eller vätgas.
 17. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
 18. Våra nya arbetsmaskiner är fossilfria och upphandlingskrav ställs på entreprenader.
 19. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer och når angiven poängnivå.
 20. Vi arbetar med hållbart resande för våra anställda.
 21. Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål.
 22. Vi minskar klimatavtrycket från offentliga måltider och når mål.
 23. Vi ökar livslängden på elektronik och möjliggör cirkulära flöden.
 24. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder.
 25. Vi använder cirkulära möbler.
 26. Vi erbjuder fastighetsnära insamling för återanvändning.
 27. Vi möjliggör för invånarna att låna/hyra produkter i stället för att köpa.
 28. Vi energieffektiviserar vårt fastighetsbestånd.
 29. Vi bygger i trä.
 30. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial.

”Vi är redan på god väg”

Helena Sandmer säger att hon känner sig hoppfull inför det fortsatta arbetet.

– Vi är redan på god väg, och vi fortsätter att jobba på.  Förhoppningen med kartan är att påskynda arbetet ytterligare. Olika kommuner har olika förutsättningar, men vi tror att det finns stor potential med att se vad andra gör. Då blir de lättare att satsa på åtgärder som funkar och undvika åtgärder som inte ger lika stor effekt, eller göra dem annorlunda. Det är genom samarbete som vi kan påskynda omställningen, avslutar hon.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.