Atlet satsar på miljöanpassad produktutveckling

Sen två år tillbaka jobbar truckföretaget Atlet med att miljöanpassa sina produkter. Numera är miljö en lika självklar del i tillverkningsprocessen som kvalitet och användarvänlighet.
Att det finns ekonomi i att miljöanpassa sina truckarna är Anders Lingren på Atlet övertygad om.

Atlet säljer och tillverkar egenutvecklade elektriska lagertruckar för inomhushantering. Företaget har 1000 anställda och dotterbolag i sju länder och sedan 2001 jobbar de med miljöanpassad produktutveckling.

Alla konstruktörer har utbildats i ämnet och numera ska miljö vara en lika viktig del av tillverkningen som något annat. Företaget har skapat en checklista för att integrera miljöaspekterna i de vanliga arbetsrutinerna, truckarnas miljöbelastning finns med vid kravspecifikationer och konstruktionsgenomgångar. Alla nya produkter ska också vara miljövarudeklarerade.

Kunder frågade

– Vårt intresse för miljöanpassad produktutveckling började med att kunder ställde frågor om truckarnas miljöbelastning. Ledningen började titta på frågan och genom ett projekt på IVF kom vi i kontakt med ämnet, säger Anders Lindgren på Atlet.

Företaget är också certifierat enligt ISO 14001, men till skillnad från miljöledningssystem där fokus ligger på den interna verksamheten, tar miljöanpassad produktutveckling hänsyn till produkternas hela livscykel, från innehållet i varje beståndsdel till att alla delarna har återvunnits. Det innebär att Atlet måste tänka på truckarnas material, men också på dess miljöbelastning under användningsfasen.

Användningsfasen storbov

Just för Atlets truckar står tillverkningen för en relativt liten del av produktens miljöpåverkan under en livscykel. Istället är det användningsfasen som är den största miljöboven eftersom produkternas elförbrukning är hög.

– När kunder ska miljöutvärdera våra truckar vill de ofta veta vad vi använder för kemikalier, om vi använder tvåkomponents lack och om hjulen kan återvinnas, men livscykelperspektivet saknas ofta. De glömmer exempelvis att fråga om miljöbelastningen under användningen, säger Anders Lindgren.

Miljövarudeklarationer

Eftersom användningsfasen betyder mycket för truckarnas miljöbelastning under en livscykel är det viktigt att kunderna är medvetna om det. I Miljövarudeklarationerna för truckarna beskriver Atlet därför inte bara vad produkterna innehåller och hur de ska återvinnas utan också hur truckarna ska användas. Exempelvis ska man köra mjukt, vara noga med att sköta service och underhåll och gärna använda grön el. Miljövarudeklarationerna fungerar också som en intern drivkraft för förbättringar. Det blir tydligt hur många kilo kablage, eller hur mycket flamskyddsmedel som används och då blir det lätt att sätta upp nya mål för att lyckas bli ännu bättre.

Finns inga facit

Men miljöarbetet har inte gått utan problem. I början var det många konstruktörer som sjönk djupt ned i stolarna när de förstod att de skulle få ytterligare en aspekt att ta hänsyn till under konstruktion.

– Problemet är att det inte finns några klara riktlinjer för vilka material som är bäst. Ett material som är dåligt för miljön kanske istället förlänger truckens livslängd och blir på så sätt bättre än ett miljövänligt material som inte håller lika länge, konstaterar Anders Lindgren.

Ett annat dilemma är att miljöanpassad produktutvekling är svår att kommunicera. Produktutvekling är ofta en företagshemlighet och därför kan man inte berätta för potentiella kunder vad som är på gång.

Miljö och ekonomi

Anders Lindgren på Atlet är ändå övertygad om att det som är bra för miljön också ofta är bra för ekonomin. Mindre materialåtgång betyder både lägre kostnader och en lägre miljöbelastning.

Han tror också att miljöarbetet är bra för konkurrensen, särskilt i ett långsiktigt perspektiv.

– Den nya generationen inköpare har en helt annan inställning till miljöfrågor än vi som är uppvuxna på 40–talet. Miljö har funnits som en röd tråd genom hela deras uppväxt och de personliga värderingarna kommer att påverka vilka varor de väljer att köpa in, tror Anders Lindgren.

Att jobba för att miljöanpassa sina produkter behöver inte heller vara så märkvärdigt menar Anders Lindgren.

– Det viktigaste är att börja någonstans. Många försöker göra allt på en gång och då går man i väggen. Det bästa är att börja där man är och ta en sak i taget.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.