Här är klimatnyheterna i vårbudgeten

Politik Regeringens vårbudget omfattar totalt 17,3 miljarder kronor. Här är ändringarna inom utgiftsområde 20, som berör klimat, miljö och natur.

Här är klimatnyheterna i vårbudgeten
Finansminister Elisabeth Svantesson (M). Foto: Ninni Andersson/Regeringskanslilet.

Det planeras ytterligare minskningar framöver vad gäller åtgärder för klimat och miljö. Det framgår i regeringens vårproposition, som presenterades under måndagen av finansminister Elisabeth Svantesson (M).

Regeringen skriver i propositionen att ”utgifterna inom utgiftsområde 20 Klimat, miljö och natur minskade 2023 och beräknas minska ytterligare 2025 och 2027 till följd av beslutade och aviserade åtgärder”.

2023 års minskning berodde huvudsakligen på slopandet av bonusen för klimatbonusbilar enligt regeringen. Minskningarna 2025 och 2027, på 4,2 respektive 3,6 miljarder kronor jämfört med föregående år, förklaras delvis av minskade anslag för klimatinvesteringar samt färre medel för att skydda värdefull natur och genomföra åtgärder för havs- och vattenmiljö.

100 miljoner till klimatinvesteringar

Den mest betydande ökningen av pengar i vårändringsbudgeten riktas mot anslaget ”1:16 Klimatinvesteringar”, som höjs med 100 miljoner kronor. Regeringen skriver att pengarna är avsedda för klimatinvesteringar på lokal och regional nivå, samt för att stödja installationen av laddinfrastruktur för elfordon.

Här är övriga förändringar under året:

  • Naturvårdsverket ökas med 3 miljoner kronor.
  • Åtgärder för värdefull natur ökas med 30 miljoner kronor.
  • Sanering och återställning av förorenade områden ökas med 35 miljoner kronor.
  • Havs- och vattenmyndigheten ökas med 10 miljoner kronor.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.