Forskning: 488 stödmiljarder till köttindustrin

Klimat USA och EU har under perioden 2014 och 2020 subventionerat sin inhemska kött- och mjölkproduktion med 488 miljarder kronor. Tusentals gånger mer än vad som går till ersättningsalternativ till animaliska produkter. Det visar ny forskning från Stanford University.

Forskning: 488 stödmiljarder till köttindustrin
Foto: Adobe Stock

I en ny studie från universitetet i Stanford konstateras att mycket stora summor skattemedel subventioner kött- och mejeriproduktionen, både i USA och i Europa. Under åren 2014 till 2020 gavs stöd motsvarande 488 miljarder kronor till kött- och mejeriproducenter. I studien konstateras också att substitut till animaliska produkter ofta driva utan statliga bidrag och att beslutsfattare i Europa och USA ofta ignorerar den klimatpotential som finns i en övergång till produkter som liknar eller ersätter animaliska produkter.

Den offentliga finansieringen av forskning och nya tekniker för att hitta ersättningsalternativ till animaliska produkter är enligt forskarna 1200 gånger mindre än finansieringen av kött- och mejeriproduktion i Europa. I USA är siffran 800 gånger mindre.

”En förändring av livsmedelspolitiken krävs för att förbättra teknologierna för att producera hållbara alternativ till produkter av animaliskt ursprung och minska miljöpåverkan från livsmedelssystemet”, skriver Stanford-forskarna i studiens inledning.

I studien beskrivs också hur starka finansiella intressen regelbundet utövar politisk påverkan för att skydda kött- och mejeriproduktionen mot teknologiska innovationer och på sätt bibehålla livsmedelssystemet oförändrat.

Forskarna upprepar också det faktum att en omvandling av livsmedelssystemet, som i hög grad förlitar sig på animaliska produkter, är avgörande för att minska sektorns stora negativa påverkan på klimatet, avskogningen och den biologiska mångfalden.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.