Klimatförändringar ger flygfän en tuff match

Klimatet har blivit varmare de senaste tjugo åren, men fåglar och fjärilar i Europa hinner inte med att anpassa sig, det visar ny forskning från Lunds universitet.

Klimatförändringar ger 
flygfän en tuff match

Data kring fåglar, fjärilar och sommartemperaturer har granskats av Åke Lindström, professor i zooekologi vid Lunds universitet, och andra forskare runt om i Europa. Resultatet visar att Europa blivit varmare de senaste tjugo åren, och att en given temperatur flyttat 250 kilometer norrut. Men fåglarna och fjärilarna har inte hunnit med i samma utsträckning. Fjärilarna har i snitt flyttat sig 114 kilometer norrut, och fåglarna endast 37 kilometer.

– Både fjärilar och fåglar svarar på klimatförändringarna, men inte tillräckligt fort för att hålla jämna steg med ett allt varmare klimat. Vilka ekologiska effekter detta har på längre sikt vet vi inte, säger Åke Lindström.

Varma fåglar vanligare

En förklaring till att fjärilarna anpassar sig snabbare kan vara att de har en kortare livslängd. Fåglar häckar dessutom gärna på samma plats år efter år vilket kan göra att det tar längre tid för dem att byta miljöer.

– En oroande aspekt av detta är om fåglarna kommer ur fas med fjärilarna, eftersom fjärilslarver och insekter i allmänhet utgör en viktig födokälla för många fåglar, säger Åke Lindström.

Fåglarna har delats in i varma och kalla fåglar, det vill säga fåglar som trivs i något kallare eller något varmare temperatur. Studien pekar på att det blir fler av de varma fåglarna, som svarthätta och steglits, och att de kalla arterna, till exempel domherre och sävsparv, blir allt färre. På sikt kan förändringarna innebära att vi i Sverige får hit fler och fler fler fågelarter från kontinenten.

– De senaste 50 åren har fåglarnas och fjärilarnas antal och utbredning främst påverkats av jordbruk, skogsbruk och urbanisering. Klimatförändringarna seglar nu upp som en allt viktigare faktor för utvecklingen av den biologiska mångfalden, säger Åke Lindström.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.