Mexico flyttar barrträd – ska rädda utrotningshotade monarkfjärilen

Biologisk mångfald Monarkfjärilen har sedan 1990-talet minskat med 90 procent i USA. Populationen har gått från en miljard till 35 miljoner fjärilar. I Mexico riskerar monarkfjärilarna gå samma öde till mötes. Därför gör landet en speciell satsning – de flyttar träd uppför bergen för att fjärilarna ska kunna övervintra i träden.

Mexico flyttar barrträd – ska rädda utrotningshotade monarkfjärilen
Pixabay

Forskare beräknar att Monarkfjärilen kommer vara utrotad i Kalifornien inom 20 år, då den minskat med 86 procent på endast ett år. Det rapporterar CNN.

Fjärilspopulationen är uppdelad på en östlig och västlig population. Den västliga har tidigare övervintrat i Kalifornien, medan den östliga flyttar till Mexico varje höst.

Men även i Mexico är inte fjärilen säker. Om klimatet blir varmare beräknas deras livsmiljöer minska med nästan 70 procent till år 2035.

Flyttar träd till svalare klimat

Därför förbereder Mexico nu ett projekt för att rädda monarkfjärilen – de ska flytta hundratals barrträd 400 meter högre upp på ett berg där temperaturen är lägre. Åtgärden ska hjälpa träden att hantera ett varmare klimat och därmed också hjälpa fjärilarna av överleva vintrarna.

Stigande temperaturer är, förutom förlorade livsmiljöer, nämligen en av huvudorsakerna till att fjärilarna minskat kraftigt i antal. Under 2016 beräknas en tredjedel av monarkfjärilarna ha dött på grund av kraftiga stormar längt Mexicos bergskedja.

Läs mer om projektet här. 

Läs mer: Topp 10: Så bra är svenska kommuner på återvinning

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.