Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Hög ambitionsnivå lönar sig

1997 höjde Elanders ambitionsnivån för sin miljöredovisning. Från att gjort en reklambroschyr började de bland annat integrera ekonomiska frågor i den. Det gjorde att aktiemarknaden fick ett nytt intresse för dem.
– Resultat kom snabbt eftersom en miljöfond gick in och skaffade sig ett aktieinnehav, berättar Lotta Göthe, miljöchef.

Infomediakoncernen Elanders började sin miljöredovisning 1995. I början var miljöredovisningen, som hos många andra, mest lik en reklambroschyr. I och med en ny ägare som var mån om att vara öppen och redovisa allt, höjdes ambitionsnivån. Efterfrågningar från aktieägarna gjorde att också miljörelaterade ekonomiska frågor började integreras i miljöredovisningen.

– Vi såg att när vi lämnade offerter på stora jobb efterfrågade kunden mycket information, också om miljö, och då var det bra att ha en miljöredovisning att hänvisa till, säger Lotta Göthe.

Bättre intern koll

Lotta Göthe tycker att miljöredovisningen framför allt fått två positiva effekter. Dels är det lättare att kommunicera miljöarbetet till kunderna, vilket är en konkurrensfördel. Dels har hela koncernen fått bättre kontroll på sitt eget miljöarbete.

– Vi får reda på många incidenter när varje VD en gång per år ska berätta om verksamheten, säger Lotta Göthe. De händelserna skulle antagligen inte ha kommit fram utan rapporteringen.

Elanders har valt att inte låta granska sin separata miljöredovisning. De har dock funderat på det, men vet inte om det är nödvändigt för trovärdigheten. I verksamhetsberättelsen, den del som granskas, redovisar de mer miljö än vad som egentligen behövs. Dessutom redovisar de negativa händelser, till exempel incidenter och olyckor, som även om de inte medfört skada kunde ha gjort det. Det tror Lotta Göthe ökar trovärdigheten.

– Men skulle kunder efterfråga granskning får vi överväga det igen, säger hon.

Ingen etisk redovisning

Elanders har två år i rad fått motta priset ”Årets miljöredovisning”, som delas ut av Affärsekonomiska institutet och tidningen Affärsvärlden. I år har priset gjorts om och innefattar också etisk redovisning, men en sådan saknar Elanders.

– Etisk redovisning kan behövas där etikfrågan är viktig, till exempel för Ikea och Indiska. För vår del är det inte en lika stor fråga, menar Lotta Göthe.

Internationellt pågår ett arbete för att skapa en gemensam standard för miljöredovisning, men Lotta Göthe är kritisk mot en sådan.

– Behov av redovisning och vad redovisningen ska innehålla varierar oerhört. Jag tror inte på en standard och nyckeltal för alla. Man riskerar att tappa mål och syfte.

Därför följer Elanders ingen mall i sin miljöredovisning. De försöker istället ta reda på vad målgrupperna, som aktieägare, kunder och anställda, vill veta, och utgår sedan från det.

– Annars riskerar man att sitta där med en redovisning ingen vill läsa, konstaterar hon.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.