Personliga kontakter viktigast vid export

Trots alla svårigheter finns det företag som lyckas ta sig ut på exportmarknaden.
Veg Tech AB i Vislanda är ett exempel på ett företag som hittat nya markander utanför Sverige. Och de har gjort det helt på egen hand.

Språksvårigheter, dålig marknadskunskap eller finansieringsproblem. Hindren för ett mindre företag att utan hjälp komma ut på exportmarknaden är stora. Men det finns exempel på företag som trots allt lyckats, men då har de ofta gjort tagit steget på egen hand.

Veg Tech AB, som arbetar med miljövänliga bygg- och anläggningstekniska lösningar, är ett företag som lyckats på egen hand. Veg Tech har redan etablerat export till Finland och Norge och ligger i startgroparna för att också komma igång med försäljning i Danmark av sina produkter. Det handlar till exempel om takvegetation och olika växter för vattenvegetation och andra miljöer. Än så länge har inte exportdelen så stor betydelse för verksamheten, men betydelsen växer och den är något som företaget satsar på.

Egna kontakter

Företaget har på egen hand etablerat kontakter med företag i Norge och Finland. Veg Tech använder sig i första hand av dem för försäljning. Däremot står man själva för marknadsföringen av sina produkter i exportländerna.

– Vi har använt oss av egna kontakter när vi hittat våra kanaler för att komma ut på export, berättar Tommy Porselius på Veg Tech. Utan dem hade vi aldrig klarat det vi nu gjort och vi fortsatte också att använda oss av de kontakterna när vi gick vidare och bildade ett dotterbolag i Finland.

Språket

Eftersom Veg Techs export enbart går till länder i närområdet betyder det att konkreta problem med till exempel kulturskillnader inte existerar. Språket kan däremot vara ett litet bekymmer.

– Det är viktigt för den personliga kontakten och därför har vi valt att inte kommunicera på engelska. Det känns helt enkelt inte rätt, även om fackterminologin blir korrektare då, säger han.

Det är viktigt med en uttalad strategi när man som mindre företag ger sig i kast med en exportsatsning. Konkret kan det handla om på vilket sätt man vill växa. Ska man använda sig av agenter med försäljningsprovision, av återförsäljare med rabatter eller bygga upp ett eget dotterbolag. Ska man i sådana fall göra det med personal från moderbolaget eller rekrytera någon med lokal förankring.

– Man måste veta vad man vill och hur man har tänkt genomföra satsningen. Vi hade nog inte riktigt tänkt igenom hur vi skulle göra, bara att vi skulle det, och det innebar en hel del extra arbete. Har man inte kompetensen själv tycker jag man ska ta hjälp utifrån av till exempel konsulter eller från annat håll, säger Tommy Porselius.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.