Här är de styrmedel som påverkar oss mest

konsumtion IVL Svenska Miljöinstitutet har undersökt hur 32 olika styrmedel driver oss att konsumera hållbart. Tre av dem hade bäst effekt.

Här är de styrmedel som påverkar oss mest
ICA

Totalt har 32 medel undersökts inom boende, kommunikationer, shopping och konsumtion av mat.

Tre av dem hade bäst effekt: Trängselskatterna i Göteborg och Stockholm, miljöbilspremien och den koldioxiddifferentierade fordonsskatten. Trängselskatterna är den enskilda åtgärd som har haft störst betydelse på trafikmängder och därmed också på utsläppen.

Mindre effekt

Mer begränsade effekter på konsumtionsbeteendet hade däremot olika bidrag och stöd för installationer av miljöförbättrande åtgärder i bostäder.

Även informativa styrmedel när det gäller konsumtion av mat hade begränsade effekter på beteendet. Klimat- och miljömärkning av mat ökade andelen miljövänliga val hos konsumenten med cirka 5 – 10 procent. Hyllmärkning ledde till ökad försäljning av vissa varor som till exempel ekologiskt kaffe och olivolja, men inte av andra varor som till exempel ekologiskt mjöl.

Kombinera olika medel

Generellt har informativa styrmedel som inte kombineras med andra styrmedel haft begränsade effekter på både beteenden kring boende och ätande.

– Det här resultatet bekräftar tidigare erfarenheter att informativa styrmedel har begränsade effekter i de fall åtgärderna kräver relativt stora uppoffringar eller kostnader av konsumenten. Däremot kan informativa styrmedel ha en förstärkande effekt när de koordineras och synkroniseras med regleringar och andra styrmedel, säger Magnus Hennlock på IVL, som är en av rapportens författare.

Du hittar hela rapporten här.

Läs mer: Lista: 9 miljöfrågor som det nya EU-parlamentet ska hantera

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.