Lista: 9 miljöfrågor som det nya EU-parlamentet ska hantera

Lagstiftning Efter EU-valet väntar flera beslut om miljö, inte minst om cirkulär ekonomi och klimat. Miljö & Utveckling listar nio viktiga frågor som EU-parlamentet ska hantera framöver.

Lista: 9 miljöfrågor som det nya EU-parlamentet ska hantera
Adobe Stock

Övergripande satsningar väntas inom två områden, klimat och cirkulär ekonomi.

1. Jättesatsningar på klimatet

Två mycket stora satsningar som handlar om klimat ska hanteras av EU:s institutioner under kommande mandatperiod. En ny budget ska klubbas för miljö- och klimatprogrammet Life, som under den här perioden fick 3,4 miljarder euro. Dessutom måste såväl parlament som ministerråd ta ställning till de frågor som rör den långsiktiga klimatstrategin fram till år 2050.

2. Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är ett av två kärnområden för EU-kommissionen, tillsammans med digitaliseringen. Flera beslut har redan fattats under innevarande period, men fler kommer, eftersom kommissionen begrundar hur den cirkulära ekonomin kan förbättras.

Områden där beslut snart ska tas

Dessutom finns en rad andra områden där det finns samsyn idag och där någon form av beslut väntas under nästa mandatperiod. Dessa är: 

1. Luftföroreningar

2. Politik för hormonstörande ämnen

3. Förlust av biologisk mångfald

4. Antibiotikaresistens

5. EU:s regelverk för matsäkerhet

6. Utvecklingen av bekämpningsmedel med låg risk

7. Mindre beslut som rör klimatet:

Dessa beslut skulle ha klubbats i parlament och ministerråd den här perioden, men har inte hunnits med. Det gäller avgifter för tunga fordon, rena och effektiva vägtransportfordon samt utsläppsnormer för nya personbilar och lätta fordon för transport.

Läs mer: Därför ska du bry dig om hållbar finansförvaltning

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.