Handlingsplan för miljöteknik

EU-kommissionen har antagit en handlingsplan som ska underlätta för ny miljöteknik att slå igenom. Tanken är att en samordnad europeisk insats ska övervinna de hinder som hittills stoppat utvecklingen av miljöteknik.

Europeiska kommissionen har antagit en ambitiös handlingsplan för att främja utvecklingen och användningen av miljöteknik. Med handlingsplanen ska kommissionen försöka övervinna de hinder som finns för utvecklingen av miljöteknik genom en samordnad europeisk insats för att dra största möjliga nytta av miljötekniken. Handlingsplanen skall också hjälpa EU att uppnå sina mål för hållbar utveckling på ett kostnadseffektivt sätt.

Till de viktigaste åtgärderna i handlingsplanen hör inrättandet av teknikplattformar med intressenter inom områden som vätgas och bränsleceller, solcellsteknik samt vattenförsörjning och vattenrening, införandet av miljömål för produkter och tjänster samt en optimal användning av finansieringssystem och offentliga och privata upphandlingsstrategier.

Miljökommissionären Margot Wallström välkomnade handlingsplanen.

– Denna handlingsplan är en pragmatisk lösning på de gemensamma utmaningar vi står inför i fråga om en hållbar utveckling, nämligen att skydda miljön och samtidigt främja innovation och konkurrenskraft i Europa. Det finns utmärkta exempel i Europa som visar att miljöteknik är en bra väg för att uppnå detta. Till exempel finns det länder i Europa som för tjugo år sedan investerade i vindkraft och som i dag är världsledande och exporterar vindturbinteknik för många miljarder euro. Och det finns många som har lysande idéer om ny teknik som skyddar miljön. Men ofta får de inga pengar för att utveckla sina idéer, eller också slår tekniken inte igenom, på grund av konservativa attityder och oflexibla marknader. Vi hoppas att denna handlingsplan skall kunna förändra dessa attityder och riva hindren för miljötekniken, förklarar Margot Wallström i ett pressmeddelande.

Planen innehåller elva prioriterade åtgärder för kommissionen, nationella och regionala förvaltningar, näringslivet och andra berörda parter som syftar till att främja utvecklingen och införandet av miljöteknik. 2006 kommer kommissionen för första gången att se över genomförandet av sin handlingsplan och lämna en rapport

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.