Bättre villkor behövs för vindkraften

Sydkraft byggde sitt första vindkraftverk r1982. Redan då ville man testa om vindkraften var något möjligt alternativ för framtiden. Men enligt Sydkraft Vinds vd Ulf Stjernfeldt måste villkoren för vindkraft bli bättre om utvecklingen ska ta fart på allvar.

Sedan Sydkraft byggde sin första vindkraftanläggning 1982 har deras vindmöllor blivit fler och fler. Idag förser man cirka 100 000 hushåll samt Järnvägen mellan Malmö och Ystad med elström från vindkraftverk. I Malmös hamn står ett vindkraftverk som driver ett helt bostadsområde.

Den senaste stora investeringen är att i samarbete med Dannsk Olie och Naturgas och E2 bygga en av världens största havsbaserade vindkraftparker utanför den danska kusten.

Osäkra villkor

Företagets vd Ulf Stjernfeldt ser positivt på vindkraftens möjligheter, men anser att osäkra och kortsiktiga villkor gör det svårt att säkra större investeringar. Att få tillstånd är en besvärlig historia som tar lång tid. Naturvårdsverket och Energimyndigheten inte har samma uppfattning om var man bör bygga och det är svårt att få acceptens för kraftverken hos gemene man. Det största problemet är ändå den ekonomiska osäkerheten.

– Har man som nationellt mål att energisystemet ska ställas om till förnybara energikällor måste man också skapa villkor som gör det möjligt att investera. Idag snackas det för mycket och händer för lite, säger Ulf Stjernfeldt.

Istället gäller det att skapa bra förutsättningar som gör att traditionella elproducenter kommer på banan och vågar satsa på att bygga stora anläggningar. För det krävs långsiktiga beslut och en bred politisk förankring som ger trygghet att investera. Satsningarna får inte riskeras att stjälpas av ett regeringsskifte. Att subventioner vid vindkraftsbyggen ersatts med handel med elcertifikat (se artikel bredvid) är ett steg på vägen, men räcker inte om inte tidsperspektivet preciseras för hur länge elcertifikathandeln ska fortgå, menar han.

Intresseområden

Idag jobbar många kommuner med att planera för vindkraft, så att det ska bli lättare att få tillstånd för de som vill bygga.

Enligt Ulf Stjernfeldt är många kommuner inte uppdaterade på utvecklingen inom området och planerar inte för hur vindkraftverken kommer att se ut om 5 till 10 år när det är dags att bygga. Idag planerar man för vindkraftverk som levererar mellan 250-500 kW, medan framtidens vindkraftverk blir mycket större. De måste komma upp i storleksordningar kring 2 MW för landbaserade kraftverk och 5 MW för havsbaserade anläggningar om de ska bli lönsamma. Trots det planerar kommunerna för mindre kraftverk som ska sättas upp i fjällvärlden och på andra avlägsna platser dit det inte går att forsla morgondagens större kraftverk.

– Många av kommunernas planer fungerar inte i verkligheten, större kraftverk kommer inte att kunna transporteras upp till fjällen. Dessutom är det svårt att få ekonomi på kraftverk som placeras långt bort eftersom anslutningskostnaderna blir höga, säger Ulf Stjernfeldt.

Havet potential

Generellt tror Ulf Stjernfeldt att man måste bygga stora anläggningar för att villkoren för att volymen och lönsamheten ska bli vettig och den stora potentialen finns till havs. Det är en av anledningarna till att företaget gått in som delägare ett stort danskt havsbaserat vindkraftprojekt på Rodsand i Danmark. Vindkraftparken består av 72 kraftverk på vardera 2,3 MW, vilket räcker till hushållsel för 110 00 hushåll. Sydkraft Vinds mål med samarbetet är att lära för framtiden.

– Jag tror att det finns stora möjligheter för vindkraften, men just nu famlar alla mer eller mindre i mörkret för att hitta rätta vägen. Vi vill gärna ta vårt ansvar när det gäller omställningen av energisystemet, men det måste fram bättre och långsiktigare ramvillkor för att våra ambitioner ska gå att förverkliga.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter