Förfinad teknik gör vindkraftverken effektivare

Trots att vindkraftverk funnits under många år utvecklas tekniken fortfarande. Mycket forskning pågår på elsidan, för att förbättra distributionen, men det forskas även kring aerodynamik, ljudutbredning och effektivitet.

Vindkraftverk förvandlar vindens rörelseenergi till elektrisk energi, Tekniken har funnits under hela 1900-talet i bland annat Danmark som varit ett föregångsland.

Trots att grundtekniken funnits länge pågår fortfarande forskning kring hur vindkraftverken kan bli mer effektiva. Nya konstruktioner har gjort att vindkraftverken ger allt mindre ljud ifrån sig, att de blivit högre och allt oftare placeras till havs eftersom där blåser mer.

Allt större

De första vindkraftverken som tillverkades i Sverige hade en effekt på 50 kW men idag har de ofta en effekt på 500 till 650 kW. Ett större vindkraftverk sträcker sig mellan 40-70 meter upp i luften, medan ett mindre är ungefär 30 meter högt.

Eftersom vind innehåller relativt lite energi per volymenhet måste energin koncentreras från en stor yta, vilket sker via vindkraftverkets blad. De sitter i ett nav som via en axel och en växellåda för över kraften till en generator. Antalet blad kan variera. Tre blad ger bättre elproduktion och är lättare att konstruera, medan två blad ger lägre materialkostnader.

Ett vindkraftverk producerar normalt el vid vindhastigheter mellan 4 och 25 meter per sekund, med maximal effekt på 12-14 meter per sekund. Vid svagare eller starkare vind stoppas verket. Vindkraftverk kan producera el under 98 procent av årets timmar. Energin från vinden kan ännu inte sparas.

Till havs

Det har blivit allt vanligare att vindkraftsparker byggs ute i havet. Här blåser det bra vilket gör att kraftverken producerar mer el än när de står på land. Även fjällen ses som ett intressant område för vindkraft, men att placera kraftverken långt från vanliga elledningar och i nya miljöer innebär också nya utmaningar. Exempelvis måste man lösa hur elen effektivt ska föras över till elnäten från avlägsna områden, hur vågor inverkar på kraftverken, eller hur man ska undvika is- och snöproblem i fjällen.

Sedan 1994 har energiproduktionen från vindkraft ökat med 30 procent per år och det finns inga tecken på att trenden skulle brytas.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter