-->

Han är ny klimat- och energiexpert på Sveriges Allmännytta

Karriär Magnus Ulaner är ny klimat- och energiexpert på Sveriges Allmännytta. Han vill "fördjupa Allmännyttans klimatinitiativ för att hålla tempo i den omställning samhället ska genomgå".

Han är ny klimat- och energiexpert på Sveriges Allmännytta
Magnus Ulaner, klimat- och energiexpert på Sveriges Allmännytta. Foto: Kalle Nordlund

Magnus Ulaner har ett brett kontaktnät i branschen. Han har varit miljöchef på HSB sedan 2014 och haft ansvar för bevakning och påverkan på lagar och regler inom miljö, energi och hållbarhet, i Sverige och på EU-nivå. Han har även stöttat HSB:s föreningar och bolag inom miljö, energi och hållbarhet på strategisk nivå.

Magnus Ulaner har också representerat HSB i branschgemensamma initiativ som Färdplan för fossilfri byggsektor, Färdplan för fossilfri uppvärmning och BeBo, Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus samt ordförande i Miljöbyggnads operativa råd.

”Ett stort stöd till våra medlemsföretag”

På Sveriges Allmännytta blir Magnus Ulaners fokus klimat- och energifrågor. Jonas Högset, fastighet- och hållbarhetschef på Sveriges Allmännytta kommenterar betydelsen av rekryteringen:

– Vi är mycket glada över att Magnus har valt att börja hos oss. Jag är helt övertygad om att Magnus med sin förståelse och sitt engagemang för klimat- och energifrågor kommer vara ett stort stöd till våra medlemsföretag i deras strävan att bli klimatneutrala.

Då börjar han på Sveriges Allmännytta

Magnus Ulaner börjar som klimat- och energiexpert på Sveriges Allmännytta i slutet av januari nästa år.

– Klimatfrågan berör alla sektorer i samhället och påverkar så många andra frågor globalt såväl som lokalt. Min förhoppning är att kunna bidra till Sveriges Allmännyttas arbete för en bostadssektor som är socialt hållbar och resurs- och klimateffektiv, säger han i ett uttalande.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.