Karolina Brick om karriärklivet: Ambitionen är att öka takten

Karriär Karolina Brick efterträder Therese Berg som hållbarhetschef på Riksbyggen. För Miljö & Utveckling berättar hon vad som ligger överst på skrivbordet när hon tillträder tjänsten i juni.

Karolina Brick om karriärklivet: Ambitionen är att öka takten
Karolina Brick blir ny hållbarhetschef på Riksbyggen. Foto: Riksbyggen

Riksbyggens nya hållbarhetschef Karolina Brick hämtas internt, från tjänsten som miljöchef i samma organisation. Miljö & Utveckling har frågat henne om vad hon vill bidra med, och vad en organisation som Riksbyggen kan göra för att bidra till ett mer hållbart samhällsbygge.

Vilka uppdrag ligger överst på skrivbordet när du tillträder din nya tjänst i juni?

– Vi har stora möjligheter att påverka – vi bygger nytt och förvaltar bostäder med en halv miljon boenden samt jobbar med ombyggnationer. Några av de områden som ligger högt upp på agendan i juni är ökat fokus på en grön omställning i det befintliga beståndet och minskad klimatpåverkan från nyproduktion, bland annat genom ökat fokus på livscykelbaserade klimatberäkningar, säger Karolina Brick.

Vad kan en organisation som Riksbyggen bidra med för ett hållbarare samhällsbygge?

– Mycket, vi har ett stort ansvar när vi bygger nytt att göra det på ett mer hållbart sätt. Vad gäller det befintliga beståndet erbjuder vi många tjänster inom fastighetsförvaltning som ger stor hållbarhetsnytta, och i vår ombyggnadsverksamhet återutvecklar vi boendemiljöer. Vårt hållbarhetsarbete har stor betydelse även som inspiratör för att fler ska bli mer hållbara.

Vad hoppas du själv kunna bidra med på din nya position?

– Jag hoppas kunna bidra med systemperspektiv på ett bra sätt, genom att både ha fokus på fler hållbarhetsaspekter samtidigt och även i ett livscykelperspektiv. Ambitionen är att öka takten!

Ni har ju länge arbetat strukturerat med att väga olika hållbarhetsaspekter i era projekt. Har det inneburit någon förändring i projektens utformning, skulle du säga? I så fall vilken?

– Vi kan se förändring i projekts utformning vad gäller exempelvis mobilitetstjänster och utvecklar just nu en ny lösning för delning. Numera är solceller standard i våra nyproduktionsprojekt och vi har mer fokus på ekosystemtjänster. Vi har också över 200 certifierade byggnader enligt Miljöbyggnad. Vi utvecklar och testar nya upplåtelseformer i olika projekt, bland annat hyrköp och kooperativ hyresrätt.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna inom samhällsbyggnad, tycker du?

– Att kunna hantera olika hållbarhetsaspekter samtidigt, så att man inte styr fel för att man bara fokuserar på en fråga i taget.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.